Treść strony

Obrazek cudzysłówPolscy sędziowie literalnie rozumieją przepisy. Często brakuje im refleksji, czemu ma służyć dana regulacja prawna. Europa podąża nieco inną drogą.

Mirosław Wróblewski
(Rzeczpospolita)

 

MULTIMEDIA

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

LICZNIK

We wrześniu 2014 r. w Biurze RPO przyjętych zostało 549 interesantów oraz przeprowadzono 3 331 rozmów telefonicznych, podczas których udzielano wyjaśnień i informacji prawnych. Ponadto zarejestrowano 100 apeli, listów otwartych i protestów.