Treść strony

Obrazek cudzysłówJak pokazuje historia ustawy o rodzinnych ogródkach działkowych, mamy w Polsce ogromny problem z przygotowaniem spójnych, przejrzystych aktów prawnych - zbyt często bawimy się w „legislacyjne kółko”, a to sporo kosztuje: i państwo, i obywateli.

prof. Irena Lipowicz
(Rzeczpospolita)

 

MULTIMEDIA

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

LICZNIK

W czerwcu 2014 r. w Biurze RPO przyjętych zostało 434 interesantów oraz przeprowadzono 3 051 rozmów telefonicznych, podczas których udzielano wyjaśnień i informacji prawnych. Ponadto zarejestrowanych zostało 67 apeli, listów otwartych i protestów.