Potrzebne jest zastosowanie lepszych mechanizmów prawnych gwarantujących zwiększenie udziału kobiet w procesie wyborczym i w życiu publicznym.

 

prof. Irena Lipowicz
(Dziennik Zachodni)

LICZNIK

W styczniu i lutym 2014 r. w Biurze RPO przyjętych zostało 1 106 interesantów oraz przeprowadzonych zostało 7 016 rozmów telefonicznych, podczas których udzielano wyjaśnień i informacji prawnych. Ponadto zarejestrowanych zostało 205 apeli, listów otwartych i protestów.