Treść strony

Obrazek cudzysłówStarsza osoba będąca ofiarą wyłącznie przemocy ekonomicznej, a nie np. psychicznej czy fizycznej, obecnie pozbawiona jest pomocy.

prof. Irena Lipowicz
Gazeta Wyborcza

MULTIMEDIA

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

LICZNIK

W październiku 2014 r. w Biurze RPO przyjętych zostało 483 interesantów oraz przeprowadzono 3 696 rozmów telefonicznych, podczas których udzielano wyjaśnień i informacji prawnych. Ponadto zarejestrowano 62 apele, listy otwarte i protesty.