Treść strony

Obrazek cudzysłówUstawodawca potraktował ubezpieczonych paternalistycznie, w myśl zasady, że władza publiczna wie lepiej, co jest dobre dla obywateli.

prof. Irena Lipowicz
("Skarga na OFE", Nasz Dziennik)

 

MULTIMEDIA

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

LICZNIK

W sierpniu 2014 r. w Biurze RPO przyjętych zostało 449 interesantów oraz przeprowadzono 2 849 rozmów telefonicznych, podczas których udzielano wyjaśnień i informacji prawnych. Ponadto zarejestrowano 114 apeli, listów otwartych i protestów.