Nie ma powodu, żeby karać urzędnika w gminie za wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa, a funkcjonariusza w ministerstwie już nie. Powinni ponosić taką samą odpowiedzialność za swoje błędy.

prof. Irena Lipowicz

(Rzeczpospolita)

LICZNIK

W styczniu i lutym 2014 r. w Biurze RPO przyjętych zostało 1 106 interesantów oraz przeprowadzonych zostało 7 016 rozmów telefonicznych, podczas których udzielano wyjaśnień i informacji prawnych. Ponadto zarejestrowanych zostało 205 apeli, listów otwartych i protestów.