Treść strony

Obrazek cudzysłówUstawodawca potraktował ubezpieczonych paternalistycznie, w myśl zasady, że władza publiczna wie lepiej, co jest dobre dla obywateli.

prof. Irena Lipowicz
("Skarga na OFE", Nasz Dziennik)

 

MULTIMEDIA

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

LICZNIK

W lipcu 2014 r. w Biurze RPO przyjętych zostało 496 interesantów oraz przeprowadzono 3 212 rozmów telefonicznych, podczas których udzielano wyjaśnień i informacji prawnych. Ponadto zarejestrowano 164 apele, listy otwarte i protesty.