Treść strony

Obrazek cudzysłówPowtarzające się skargi pokazują, że problemem nie jest błędna decyzja konkretnego prokuratora, sędziego czy urzędnika, ale złe prawo (...) To złe prawo działa niczym matryca masowo produkująca krzywdzące decyzje.”                                       

 

prof. Irena Lipowicz

Dziennik Gazeta Prawna

MULTIMEDIA

Nowa kampania społeczna RPO "Głos wszystkich obywateli" - Migranci.

LICZNIK

W czerwcu 2015 r. w Biurze RPO przyjętych zostało 443 interesantów oraz przeprowadzono 3 170 rozmów telefonicznych, podczas których udzielano wyjaśnień i informacji prawnych. Ponadto zarejestrowano 73 apele, listy otwarte i protesty.