Treść strony

Obrazek cudzysłówPrzez lata Polacy nauczyli się, zwłaszcza za poprzedniego ustroju, nienawidzić administracji (...). Dzisiaj tę manierę bardzo często przejmują media - jak już nie wiadomo co zrobić, to winny będzie urzędnik. Jednocześnie prawo nie zostawia urzędnikowi swobody działania.

prof. Irena Lipowicz
Przegląd Służby Cywilnej

 

MULTIMEDIA

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

LICZNIK

W październiku 2014 r. w Biurze RPO przyjętych zostało 483 interesantów oraz przeprowadzono 3 696 rozmów telefonicznych, podczas których udzielano wyjaśnień i informacji prawnych. Ponadto zarejestrowano 62 apele, listy otwarte i protesty.