Treść strony

Obrazek cudzysłówWyhodowaliśmy swoisty przemysł reprywatyzacyjny, którego głównymi beneficjentami są wielkie kancelarie i wielkie podmioty gospodarcze skupujące roszczenia.”                                        

 

prof. Irena Lipowicz w Senacie

MULTIMEDIA

Nowa kampania społeczna RPO "Głos wszystkich obywateli" - Osoby starsze

LICZNIK

W maju 2015 r. w Biurze RPO przyjętych zostało 447 interesantów oraz przeprowadzono 3 144 rozmowy telefoniczne, podczas których udzielano wyjaśnień i informacji prawnych. Ponadto zarejestrowano 33 apele, listy otwarte i protesty.