Treść strony

TABLICA

Obrazek cudzysłówBiuro Rzecznika pełni funkcję Krajowego Mechanizmu Prewencji. Oznacza to, że ma odbywać wizytacje we wszystkich miejscach pozbawienia wolności. W Polsce jest ich 1800. To są izby wytrzeźwień, szpitale psychiatryczne, domy pomocy społecznej, więzienia, schroniska dla nieletnich. Przy tym budżecie mamy szansę, żeby odwiedzić każde miejsce mniej więcej raz na 18 lat.

dr Adam Bodnar
TVN24

LICZNIK

W grudniu 2015 r. w Biurze RPO przyjęliśmy 468 osób. Wyjaśnień i informacji prawnych udzieliliśmy przez telefon  2 888 osobom. Przyszło do nas 231 apeli, listów otwartych i protestów.