Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich
Na obrazku napis INFOLINIA z numerem telefonu 800 676 676. Link prowadzi do informacji o infolinii.
Na obrazku koperta i napis ZŁÓŻ WNIOSEK. Link prowadzi do opisu możliwości złożenia wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Na obrazku napis INFORMACJE PRAKTYCZNE. Link prowadzi do informacji praktycznych.

Treść strony

Biuro RPO

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich jest jednostką pomocniczą Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zapewnia ono wykonywanie zadań Rzecznika określonych w ustawie z dnia 15 lipca 1987 roku o Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Zadania i organizację Biura określa statut Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, który został nadany Zarządzeniem Nr 26/2011 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 31 sierpnia 2011 roku.

Ogólne kierownictwo Biura sprawuje Rzecznik, który kieruje Biurem przy pomocy dwóch Zastępców Rzecznika Praw Obywatelskich.

W Biurze działają ustanowieni przez Rzecznika Pełnomocnicy Terenowi w Gdańsku, Katowicach i Wrocławiu.

Pracownicy Biura działają z upoważnienia Rzecznika i w jego imieniu.

Funkcjonowanie Biura pod względem organizacyjnym i finansowym zapewnia Dyrektor Generalny. Reprezentuje on Biuro w sprawach cywilnoprawnych, majątkowych, budżetowych, administracyjnych oraz ze stosunku pracy.

W skład Biura wchodzi 14 statutowych jednostek organizacyjnych, w ramach których działają wydziały i działy.

W sprawach wymagających kompleksowej współpracy jednostek organizacyjnych Biura i podmiotów zewnętrznych Rzecznik powołał dwóch Głównych Koordynatorów.

W Biurze działają również Komisje Ekspertów oraz Rady Społeczne.