Treść strony

Praktyki studenckie

Zaproszenie na praktyki
u Rzecznika Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich zaprasza studentów kierunków humanistycznych (tradycyjnie prawa i administracji, ale też – nowość! - dziennikarstwa, socjologii, filologii, psychologii, resocjalizacji, polityki społecznej, politologii, ekonomii, zarządzania czy stosunków międzynarodowych) do odbycia praktyk w urzędzie.
Proponujemy współpracę osobom zainteresowanym realizacją zadań rzecznika, zwłaszcza w zakresie szeroko rozumianej komunikacji społecznej. Istnieje możliwość wyboru zespołu merytorycznego zgodnie z preferencjami.
Oferujemy szansę wypróbowania swojej wiedzy i zdobycia doświadczenia przydatnego w dalszej karierze zawodowej.
Osoby najbardziej zaangażowane mogą ubiegać się o tytuł Ambasadora RPO.

Opiekun praktyk studenckich w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Jan Łukasz Daab
Starszy referent

Wydział Zarządzania Kadrami

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
E-mail: j.daab@brpo.gov.pl
Tel. (22) 55-17-851