Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Do Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu ws. weryfikacji projektów ustaw pod kątem ich zgodności z konwencjami międzynarodowymi

Data: 
2014-02-11

 

Sejm i Senat RP od dawna podejmują działania w sferze przestrzegania praw człowieka, w szczególności w obszarze wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Z informacji otrzymanych przez Rzecznika wynika, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwróciło się do Marszałka Sejmu RP i Marszałka Senatu RP z postulatem zmiany Regulaminów Sejmu i Senatu oraz zapewnienia weryfikacji poselskich i senackich projektów ustaw pod kątem ich zgodności z wymogami wynikającymi z Konwencji o ochronie praw człowieka oraz orzecznictwa ETPC. W ocenie Rzecznika taka zmiana może doprowadzić do poprawienia standardu przestrzegania praw człowieka w Polsce i z tego względu zasługuje na poparcie. Jednocześnie zasadne wydaje się rozszerzenie postulatu weryfikowania projektów aktów prawnych także na pozostałe ratyfikowane przez Polskę konwencje międzynarodowe dotyczące ochrony praw i wolności człowieka. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o podjęcie propozycji Ministerstwa Spraw Zagranicznych i zainicjowanie działań mających na celu dostosowanie przepisów Regulaminów Sejmu i Senatu.