Godło RP

Dzielenie się wiedzą

Data: 
2018-11-28

Rzecznik zobowiązany jest do publikowania informacji o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka. Publikuje też informacje o stanie przestrzegania zasady równego traktowania oraz o stanie przestrzegania praw osób pozbawionych wolności.

Publikacje RPO dotyczą też  innych spraw ważnych dla ludzi i specjalistycznych zagadnień prawnych.  Są dostępne przede wszystkim w wersji elektronicznej (na komputerze)