Zawartość

Interwencje u władz w pojedynczych sprawach

Data: 
2018-11-28

Jeśli zgłosisz Rzecznikowi swoją sprawę (także poprzez tę stronę), Rzecznik może zwrócić się do innych instytucji (np. prokuratury, organów nadzoru, kontroli państwowej lub społecznej) o przesłanie WYJAŚNIEŃ, dlaczego Twoja sprawa została tak a nie inaczej załatwiona.
Rzecznik może też interweniować, jeśli dowie się o jakiejś sprawie z mediów.
Rzecznik nie może wydawać poleceń innym instytucjom, ale uzyskuje oficjalne wyjaśnienia, które mogą być podstawą do dalszych działań.
Zanim Rzecznik wystąpi z interwencją, sprawdzi, czy ma do tego podstawy. Może występować w imieniu obywatela, jeśli jego prawa naruszyła instytucja państwowa albo jeśli ta osoba była dyskryminowana ze względu na to, kim jest.
Ważne jest, by RPO dostał komplet dokumentów (mogą być kopie).

  • Ręka z lupą
    Szkło powiększające