Zawartość

Kronika

Data początkowa
Data końcowa
 • Grafika: rozrywająca się biało-czerwona flaga i napis WYBORY PREZYDENCKIE
  2020-03-30
  • Nie ma możliwości przeprowadzenia wyborów 10 maja – pisze RPO do Marszałka Senatu w krytycznej opinii o niedawnych zmianach Kodeksu wyborczego przez Sejm
  • Sam tryb ich uchwalenia budzi bardzo poważne wątpliwości
  • A nowe możliwości głosowania korespondencyjnego oraz przez pełnomocnika nie przystają do możliwości wyborców, przebywających w dniu głosowania w kwarantannie czy izolacji domowej
 • granatowa plansza o uwagach RPO do specustawy o koronawirusie
  2020-03-30
  • Rzecznik Praw Obywatelskich przekazał Marszałkowi Senatu uwagi do przyjętej przez Sejm ustawy o "tarczy antykryzysowej"
  • RPO powtarza swoje uwagi dla Sejmu, gdyż większość sejmowa ich nie uwzględniła (z jednym wyjątkiem – wycofania się z pomysłu aresztu domowego zarządzanego przez prokuratora  - „środka karnego w postaci zakazu opuszczania lokalu”)
 • Grafika przedstawiająca ludzi w więzieniu
  2020-03-30
  • Mimo stanu epidemicznego do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych stale kierowane są nowe osoby
  • Dalsze przyjęcia - bez możliwości wcześniejszego zweryfikowania ich stanu zdrowia - zagrażają innym wychowankom oraz personelowi
  • RPO popiera apel dyrektorów MOW o natychmiastowe wstrzymanie nowych skierowań oraz udzielenie urlopu tym wychowankom, którzy mogą być objęci opieką rodziny lub placówki opiekuńczej do ustania zagrożenia
 • Grafika - ludzie osobno, ale się wspierają. Napis "Osoby z niepełnosprawnisciami"
  2020-03-30
  • 24 marca na stronach KPRM, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Cyfryzacji, a co najważniejsze na stronie gov.pl/koronawirus. uruchomiliśmy usługę tłumacza polskiego języka migowego on-line. Niebawem uaktywnimy tę usługę dla wszystkich ministerstw
  • Tak szef kancelarii premiera Michał Dworczyk odpowiada na apel RPO z 20 marca, by informując o koronawirusie, rząd pamiętał o osobach głuchych
 • Grafika przedstawiająca ludzi w domu wielopiętrowym, w mieszkaniu na dole dochodzi do przemocy domowej
  2020-03-30
  • W związku z ograniczeniami wolności przemieszczania się i wprowadzeniem dla części obywateli obowiązkowej kwarantanny osoby doświadczające przemocy domowej znalazły się w niezwykle trudnej sytuacji
  • W obecnych warunkach wzrasta zagrożenie ich życia i zdrowia
  • RPO zaapelował do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Komendanta Głównego Policji o zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu wsparcia dla ofiar przemocy domowej
 • Grafika przedstawiająca ludzi w więzieniu
  2020-03-30
  • Co dzieje się za zamkniętymi drzwiami w miejscach odosobnienia w czasie pandemii COVID-19?
  • Czy ludzie przebywający w izolacji od społeczeństwa mogą czuć się bezpieczni - gdy są narażeni na większe ryzyko zakażenia niż inni?
  • Czy nie zapomnieliśmy o tych, którzy przebywają w zamknięciu, a też odczuwają lęk i niepokój związany z pandemią?
  • Co możemy zrobić, aby ludzie pozbawieni wolności nie stali się ofiarą błędów i zaniedbań władz?
 • Grafika przedstawiająca ludzi w więzieniu
  2020-03-30
  • Osoby przebywające w miejscach kwarantanny zbiorowej są faktycznie pozbawione wolności
  • A zgodnie z konwencją ONZ we wszelkich miejscach pozbawienia wolności mają być zagwarantowane minimalne standardy praw osób tam umieszczonych i warunków pobytu
  • Sprawdza to Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur, którego funkcje pełni Rzecznik Praw Obywatelskich – obecnie jednak wizytacje takich miejsc są zawieszone
  • Tymczasem media wskazują na problemy w miejscach kwarantanny zbiorowej. To np. zbyt wysoka oferta kosztów wyżywienia, piętrowe łóżka czy wspólne łazienki
 • Grafika przedstawiająca ludzi którzy kontaktują się ze sobą i pomagają na odległość
  2020-03-30

  Z sygnałów od obywateli, a także od Ambasady RP w Nowej Zelandii RPO wie o zapotrzebowaniu na lot czarterowy do Auckland.

 • Grafika przedstawiająca ludzi w więzieniu
  2020-03-30
  • W zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich nie ma osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem lub jego nosicieli
  • Do niezbędnego minimum ograniczono w nich kontakty z osobami z zewnątrz 
  • Opracowano i wdrożono procedury dla ochrony przed zakażeniem
  • Wychowankom wyjaśnia się zagrożenia. Wzmocniono też opiekę psychologiczno-pedagogiczną
 • Grafika przedstawiająca ludzi w więzieniu
  2020-03-30
  • Podkomitet ds. Prewencji Tortur ONZ (SPT) opublikował wytyczne skierowane do państw-stron Protokołu fakultatywnego do Konwencji ONZ ws. zakazu stosowania tortur (OPCAT) oraz krajowych mechanizmów zapobiegawczych