Zawartość

Kronika

Data początkowa
Data końcowa
 • Na pomoc - plakat
  2020-05-27

  Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Uniwersytet SWPS i Fundacja Stabilo zapraszają na webinarium w dniu 27 maja godz. 18.00.

 • Biało-czerwona flaga ułożona z kawałków
  2020-05-26
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie po rozpatrzeniu odwołań uchylił zaskarżoną decyzję w całości i umorzył postępowania
  • „Jak można zauważyć, bezkrytyczne podejście do obserwacji poczynionych przez funkcjonariuszy Policji, bez choćby próby skonfrontowania ich z dowodami mogącymi świadczyć na rzecz obywateli, doprowadziło do wydania decyzji niezgodnej ze stanem faktycznym” – przyznaje powiatowy warszawski sanepid.
  • „Popełniony błąd świadczy o tym, że nawet decyzje, które zgodnie z obowiązującym prawem powinny być wydane, doręczone i wykonane niezwłocznie ze względu na potrzebę ochrony zdrowia lub  życia ludzkiego, nie mogą opierać się na wadliwym materiale dowodowym i prowadzić do pokrzywdzenia osoby ukaranej”.
 • Linijka do odmierzania centymetrów
  2020-05-26
  • Państwowy Powiatowy Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawie 14 maja 2020 r. ukarał obywatela karą 10 tys. zł za to że 10 maja nie zachowaj odległości 2 m.
  • Naruszenie tak określonego nakazu przemieszczania się Powiatowy Inspektor Sanitarny ustalił na podstawie notatki sporządzonej przez służby porządkowe
  • RPO domaga się jej uchylenia i ponownego rozpatrzenia
 • Grafika przedstawiająca ludzi którzy kontaktują się ze sobą i pomagają na odległość
  2020-05-26
  • Od 16 maja rząd zniósł obowiązek kwarantanny granicznej dla obywateli Unii i EOG przekraczających granicę służbowo.
  • Przepisy zostały jednak opublikowane tego dnia w Dzienniku Ustaw o godz. . 09:49:59 i ludzie, którzy przekroczyli granicę wcześniej,  trafili do kwarantanny
 • Drukarka komputerowa na tle jasnego okna
  2020-05-26
  • MSWiA przedłużyło odpowiedź na pytanie obywatela o to, kto podjął się druku pakietów wyborczych na 10 maja 2020 r.  Obywatel zadał to pytanie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, MSWiA uznało jednak, że czas na odpowiedź (14 dni) nie biegnie – zatrzymała go specustawa kornawirusowa.
  • Interweniując w tej sprawie w MSWiA RPO przypomina, że przepis ten utracił moc po wejściu w życie kolejnej nowelizacji – z 14 maja 2020 r.
  • Co więcej – ustawa o dostępie do informacji publicznej wymaga, by przedłużając czas na odpowiedź podać konkretny termin. Czternastodniowy termin na udostępnienie informacji ma charakter instrukcyjny, a informacja co do zasady powinna być udostępniona bez zbędnej zwłoki.
 • Noworodek w biało-czerwonej czapeczce
  2020-05-26
  • Ostateczną decyzję o obecności osoby towarzyszącej przy porodzie może podjąć dyrektor szpitala w porozumieniu z ordynatorem oddziału położniczo-ginekologicznego, mając na uwadze lokalne względy organizacyjne, pozwalające na izolację rodzących i osób im towarzyszących od innych – informuje Ministerstwo Zdrowia
  • Są też już gotowe wytyczne w sprawie obecności rodziców przy łóżkach dzieci w szpitalach. Na tej podstawie dyrektorzy szpitali mogą podejmować decyzje.
 • Żołnierze na zbiórce
  2020-05-26
  • RPO napisał do MON w sprawie nierównego traktowania żołnierek w wojsku
  • Żołnierka Wojsk Obrony Terytorialnej- kancelistka po zajściu w ciążę została zawieszona w służbie na czas ciąży i na sześć miesięcy po porodzie. Przepisy przewidują to niezależnie od stanu zdrowia ciężarnej żołnierki WOT i specyfiki jej stanowiska
  • Tymczasem kobiety w ciąży, pełniące służbę wojskową innego rodzaju niż w WOT, dopiero w zależności od ich sytuacji są uznawane za czasowo niezdolne do czynnej służby
  • MON: to sytuacja wymagają podjęcia pilnej i dogłębnej analizy oraz wypracowania rozsądnego rozwiązania zaistniałego problemu
 • Grafika przedstawiająca ludzi którzy kontaktują się ze sobą i pomagają na odległość. Napis PRACA
  2020-05-26
  • RPO dziękuje adwokatom z Sekcji Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie za stanowisko dotyczące praw osób wykonujących zawody medyczne
  • Adwokaci argumentują, że pracownicy ci mają prawo powstrzymania się od obowiązku świadczenia pracy, jeśli pracodawca nie zapewni im odpowiednich środków ochrony osobistej w stanie epidemii wirusa SARS–COV–2.
 • Grafika - ludzie osobno, ale się wspierają. Napis "Zdrowie"
  2020-05-26
  • Pojawiają się kolejne skargi mieszkańców województwa śląskiego dotyczące działalności powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w Rybniku i Katowicach
  • RPO zwrócił się w sprawie niewydolności systemu inspekcji sanitarnej do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
 • 2020-05-26
  • W sprawie toczącej się przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie prokurator wystąpił o wyłączenie z niej trójki sędziów składu orzekającego, uzasadniając to zwróceniem się przez nich z pytaniami prejudycjalnymi do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu.
  • Pytania dotyczyły statusu sędziów Sądu Najwyższego powołanych z udziałem nowej KRS, a także mocy prawnej wydanego przez tych sędziów orzeczenia.
  • Prokurator zarzucił sędziom krakowskim, że w ten sposób zakwestionowali status prawny owych sędziów, co ma z kolei rodzić wątpliwości co do ich bezstronności.