Zawartość

Kronika

Liczba całkowita wyników: 5863
Data początkowa
np.: 30/11/2020
Data końcowa
np.: 30/11/2020
2020-11-27
 • To, co się stało i co się wciąż dzieje na ulicach polskich miast musi budzić największy niepokój
 • Wielu obywateli chciałoby poskarżyć się na to, jak zostali potraktowani w zderzeniu z mocą aparatu władzy
 • Ale jest też i wielu policjantów, chcących służyć w formacji, która cieszy się zaufaniem społecznym
 • Dlatego Rzecznik Praw Obywatelskich proponuje ustawowe zapisanie, aby policja była w większym stopniu nastawiona na przestrzeganie praw człowieka
 • Taki jest efekt analizy RPO, wskazującej, że policja coraz częściej stosuje nadmierne środki przymusu bezpośredniego wobec manifestantów
 • Prace nad taką ustawą w Senacie można by połączyć z wysłuchaniem publicznym wszystkich stron

2020-11-27
 • Publikujemy kolejny odcinek odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na infolinii BRPO 800 676 676.
 • Tym razem odpowiadamy na pytania o wysokość świadczenia chorobowego dla personelu medycznego walczącego z epidemią koronawirusa oraz karę za złamanie zasad kwarantanny.

2020-11-27
 • 22 listopada 2020 r. obchodzono Międzynarodowy Dzień Świadomości o Zespole Delecji 22q11 - wady genetycznej, z którą corocznie rodzi się ok. 380 dzieci
 • Tego dnia wiele budynków w Europie i na świecie podświetlono na czerwono. Do akcji dołączył także Rzecznik Praw Obywatelskich
 • RPO zwraca uwagę Ministra Zdrowia na problemy dostępności do leczenia oraz diagnozy osób z tym zespołem
 • Kluczowe są badania prenatalne. Dzięki najnowszym technikom diagnostycznym u części dzieci, zespół udaje się wykryć jeszcze przed urodzeniem

2020-11-27
 • Czy państwo nie powinno pomóc sieciom prowadzącym kina wielosalowe? -  Rzecznik Praw Obywatelskich pyta wicepremiera, ministra kultury Piotra Glińskiego

2020-11-26
 • Policja prowadzi 14
 • Policja prowadzi 14 postępowań wobec przestępstw zakłócania aktów religijnych związanych z protestami po wyroku Trybunału Konstytucyjnego
 • Najwięcej, bo 12 dotyczy przeszkadzania w wykonywaniu aktów religijnych
 • Ponadto wszczęto 74 postępowania w sprawie ”niszczenia i znieważania budynków sakralnych oraz przedmiotów czci religijnej”
 • Pięć z nich dotyczy znieważenia pomników św. Jana Pawła II i Stefana kard.  Wyszyńskiego 
 • 10 spraw trafiło już do prokuratury - przekazał zastępca komendanta głównego policji nadinsp. Tomasz Szymański

2020-11-26
 • Ponad 100 osób protestujących 22 października 2020 r. przeciw zaostrzeniu przepisów aborcyjnych przez Trybunał Konstytucyjny wylegitymowano; 28 ukarano mandatami za wykroczenia; wobec 84 skierowano wnioski do sądu o ukaranie
 • Działania te nie miały podstaw prawnych, gdyż sprawcą takich wykroczeń może być tylko osoba chora na chorobę zakaźną lub o to podejrzana; stykająca się z takimi osobami lub będąca nosicielem zarazków chorób zakaźnych czy o to podejrzana
 • W efekcie naruszono wolność osobistą (art. 41 ust. 1 Konstytucji) i ukarano mandatami osoby, które nie dopuściły się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia (art. 42 ust. 1 Konstytucji)
 • RPO wzywa policję, by usunęła skutki tych naruszeń i m.in. wycofała z sądów wnioski o ukaranie za wykroczenia

2020-11-26
 • Rzecznik wystąpił na III Konwencie Marszałków Województw RP. Gospodarzem spotkania było województwo lubuskie, które w II półroczu 2020 roku objęło przewodnictwo w Konwencie Marszałków Województw RP
 • Na spotkaniu samorządowców z całej Polski RPO mówił o działaniach podejmowanych dla zwalczania przemocy domowe
 • Jeszcze niedawno na przemoc domową patrzyliśmy, jak na przykrą sprawę prywatną. Tymczasem przemoc domowa, na którą państwo nie reaguje to naruszenie podstawowych praw człowieka – podkreślił Adam Bodnar

2020-11-26
 • W Łodzi ogniska koronawirusa powstały w 3 prywatnych placówkach opieki
 • W DPS w Kielcach zakażonych było 73 mieszkańców i 25 pracowników
 • Pozytywny wynik testu na koronawirusa miało 128 z 241 osób przebadanych w DPS w Foluszu

2020-11-26

Eksperci BRPO odpowiadają na pytania pod bezpłatnym telefonem 800 676 676. Podejmują też interwencje i wyjaśniają sytuacje sporne i wątpliwe. O tym można przeczytać tu: INTERWENCJE RPO W SPRAWIE KORONAWIRUSA


2020-11-26

Pan, który  ma podpisaną umowę zlecenia, pyta czy obecnie są przewidziane jakieś świadczenia postojowe dla takich osób, jak on


2020-11-26
 • GDDKiA współpracuje z samorządami województw przy pracach scaleniowo-wymiennych, związanych w budową autostrad lub tras szybkiego ruchu  
 • Postępowania takie wszczynane są głównie na południu Polski, gdzie działki rolne są przeważnie wąskie i długie, co utrudnia ich efektywne wykorzystanie
 • Scalenia i wymiany gruntów  często rodzą konflikty społeczne i opór - przyznaje p.o. generalny dyrektor DKIA Tomasz Żuchowski

2020-11-25
 • Scentralizowanie podawania danych o liczbie zakażeń koronawirusem jest sprzeczne z konstytucyjnym prawem do informacji publicznej, które zakłada jak najszerszy i jak najłatwiejszy dostęp do publicznych danych  
 • Dotychczas dane te podawały lokalne sanepidy
 • Zmiana modelu raportowania może jednak dodatkowo je obciążyć - wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Będą one bowiem musiały udzielać informacji publicznej o liczbie zakażeń na każdy wniosek obywatela

2020-11-25
 • Oddział covidowy staje się nim jedynie z nazwy - bez faktycznego przekształcenia, przygotowania i wyposażenia w sprzęt i obsługę
 • Są tam wyłącznie łóżka covidowe, ale bez dostępu do tlenu, sprzętu pomiarowego oraz bez wykwalifikowanego personelu
 • Problemu tego nie ma szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym, który jednak nie przyjmuje chorych z przepełnionych innych placówek
 • Wszystko to świadczy o chaosie w służbie zdrowia i braku organizacji, a przede wszystkim zaś utrudnia ratowanie życia pacjentom

2020-11-25
 • Ilu ozdrowieńców oddało dotychczas osocze, by pomóc chorym; jaką ilością osocza obecnie dysponujemy i czy zaspokaja to potrzeby
 • Rzecznik Praw Obywatelskich pyta o to szefową Narodowego Centrum Krwi dr Małgorzatę Lorek

2020-11-25
 • Funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy mają dzieci z chorobami onkologicznymi, obawiają się ryzyka przeniesienia na nie wirusów, z którymi zetknęli się w służbie
 • Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że przełożeni mogliby delegować tych funkcjonariuszy do zadań mniej zagrażających zdrowiu i życiu ich dzieci

2020-11-25

W zwiazku ze złożoną skargą Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zostało poproszone przez RPO o stanowisko  w sprawie uprawnienia do dodatkowego zasiłku opiekuńczego w sytuacji, gdy osoba ubezpieczona pracuje w szpitalu niebędącym szpitalem jednoimiennym, a w okolicznościach nauki zdalnej dzieci  szkoła zapewnia opiekę dzieciom osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


2020-11-25
 • Sytuację pod Komendą Rejonową Policji w Warszawie I przy ul. Wilczej 21 23 listopada 2020 r. monitorowała  Hanna Machińska, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Doszło tam do demonstracji siły przez policję, przy braku jej gotowości do rozwiązania powstających konfliktów oraz naruszeń podczas transportu osób do komendy
 • Obecność przedstawiciela RPO oraz posła na Sejm pozwoliła na pokojowe zakończenie demonstracji

2020-11-24
 • Widzimy eskalację zachowań ze strony policji – mówił RPO Adam Bodnar podczas obrad senackiej komisji ws. działań policji wobec protestów społecznych  
 • Nie zdarzało się wcześniej używanie pałek teleskopowych podczas zgromadzeń czy  użycie antyterrorystów w cywilu
 • Dziś gaz łzawiący jest używany regularnie, także wobec posłanek
 • Zatrzymanych wywozi się do miejscowości pod Warszawą; utrudnia im się dostęp do adwokatów
 • Zatrzymuje się dziennikarzy; naruszany jest immunitet poselski

2020-11-24
 • RPO Adam Bodnar został uhonorowany Nagrodą Fundacji im. Janiny Paradowskiej i Jerzego Zimowskiego.
 • Laudację na cześć Nagrodzonego wygłosiła pierwsza Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Ewa Łętowska, która podkreśliła, że prof. Bodnar przez ostatnich pięć lat bronił czynem uczestnictwa w marszu Polski ze Wschodu ku Centrum Europy, w marszu ku państwu prawa, państwu praw człowieka: istniejących nie tylko na papierze, ale i w praktyce dnia codziennego. 
 • W tym roku, z uwagi na pandemię, uroczystość można było jedynie śledzić online.

2020-11-24
 • Zatrzymanie przez policję 23 listopada 2020 r. dziennikarki relacjonującej protesty przed MEN budzi wątpliwości z punktu widzenia przestrzegania wolności słowa
 • Rzecznik Praw Obywatelskich prosi komendanta stołecznego policji nadinsp. Pawła Dobrodzieja o wyjaśnienia
 • Przypomina też standardy ochrony dziennikarzy podczas zgromadzeń

2020-11-24
 • Podczas protestów 22 października 2020 r. w Warszawie policja zatrzymała 15 osób, w tym 14 podejrzewanych o przestępstwa naruszenia nietykalności cielesnej policjanta oraz „czynnego udziału w zbiegowisku”
 • Z kolei wobec 84 osób przygotowano wnioski o ukaranie do sądu za wykroczenia, a na 28 osób nałożono mandaty
 • Sporządzono też 120 notatek dla sanepidu o naruszeniu obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

2020-11-24

Podczas webinarium 24 listopada 2020 r. przedstawiciele środowiska sędziowskiego i naukowego dyskutowali o skutkach tzw. ustawy kagańcowej dla możliwości korzystania przez sędziów z zagwarantowanej w Konstytucji wolności zrzeszania się.


2020-11-24
 • Funkcjonariusze Służby Więziennej skarżą się na zakaz korzystania z prywatnych telefonów komórkowych na terenie więzienia czy aresztu
 • Jest to uzasadniane względami bezpieczeństwa
 • Nie ma przepisów ustawowych dotyczących wprost takiego zakazu - wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich
 • A Konstytucja zapewnia wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się

2020-11-23

Podczas zorganizowanego przez RPO 23 listopada 2020 r. webinarium przedstawicielki środowiska medycznego i prawniczego dyskutowały o dostępie do badań prenatalnych w Polsce w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r. w sprawie K 1/20.


2020-11-23
 • W webinarium zorganizowanym przez dużą kancelarię prawną Rzecznik opowiadał o swojej drodze zawodowej, działaniach pro bono i roli aktywności społecznej prawników.
 • Na przyszłość musimy się zastanowić nad źródłami kryzysu praworządności w Polsce, czas na porządną reformę. Niezbędny jest powszechny program edukacji obywatelskiej. Niezwykle doceniam też działania pro bono – to jedna z najważniejszych zdobyczy transformacji.
 • Jeśli zajmujesz się prawami człowieka, to musisz nauczyć się słuchać: w sposób nie tylko empatyczny, ale też pragmatyczny: co można zrobić, jak można pomóc – zaapelował do młodych prawników Adam Bodnar.

2020-11-23
 • Można było przesłuchać Romana Giertycha w szpitalu – powtarza prokuratura, powołując się na opinię zespołu biegłych z udziałem kardiologa, neurologa i specjalisty z dziedziny medycyny sądowej
 • Wcześniej był on także w "kontakcie logicznym" z innymi osobami, a obecność obrońców gwarantowała poprawność tych czynności procesowych
 • Stwierdzenie prokuratora z protokołu, że przesłuchiwany śpi jest zaś stwierdzeniem niewiążącym, bo opisuje wrażenie przesłuchującego, a nie stan osoby przesłuchiwanej
 • Uznanie, że dana osoba śpi, wymaga wiedzy medycznej i jako takie jest określeniem medycznym – podkreśla Prokurator Regionalny w Poznaniu Jacek Motawski

2020-11-23
 • Profesorka Uniwersytetu Śląskiego przerwała zdalny wykład do czasu, aż jedna ze studentek nie usunie ze swego profilu symbolu ”Strajku Kobiet”
 • Według wykładowczyni błyskawica bezpośrednio nawiązuje do symboliki Hitlerjugend
 • Takie zachowanie może budzić wątpliwości jako ograniczające wolność wyrażania poglądów przez studentów
 • RPO jest zdumiony kojarzeniem tego symbolu jedynie z hitlerowcami, podczas gdy jest on lub był używany np. przez Pocztę Polską, jednostkę GROM lub Harcerskie Grupy Szturmowe Szarych Szeregów

2020-11-23
 • Osoby niesłyszące skarżą się, że komunikaty władz w telewizji o walce z koronawirusem nie są dla nich w pełni dostępne
 • Wielkość tłumacza PJM na ekranie jest za mała; zakrywają go też tzw. paski informacyjne.
 • A przekaz telewizyjny konferencji prasowych premiera czy ministra zdrowia nie jest opatrzony napisami  

2020-11-23
 • Sąd Najwyższy zbada pytanie prawne Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie uznawania wszystkich funkcjonariuszy pionu łączności sprzed 1990 r. za pełniących służbę w organach bezpieczeństwa PRL

2020-11-23

Eksperci BRPO odpowiadają na pytania pod bezpłatnym telefonem 800 676 676. Podejmują też interwencje i wyjaśniają sytuacje sporne i wątpliwe. O tym można przeczytać tu: INTERWENCJE RPO W SPRAWIE KORONAWIRUSA

Pan telefonuje z Belgii. Prosi o podanie przepisów dot. możliwości sprowadzenia zwłok jego zmarłego ojca do Polski oraz obostrzeń dot. organizacji pogrzebu.