Zawartość

Kronika

Liczba całkowita wyników: 6034
Data początkowa
np.: 07/04/2020
Data końcowa
np.: 07/04/2020
2020-04-06

W czasach epidemii Rzecznik poza zgłaszaniem władzy swoich uwag do wprowadzanego prawa oraz interweniowaniem w sprawach obywateli w sposób szczególny stara się być bliżej ludzi, odpowiadać na ich pytania, wątpliwości.

Webinary są dokonałym narzędziem komunikacji. To rodzaj spotkania, które dzięki nowej technologii, pozwala na aktywną debatę w trybie zdalnym. Każdy z nas może wziąć w niej udział i zadawać pytania gościom.

Współpracując z różnymi podmiotami, które podjęły się organizacji webinariów, w najbliższym czasie RPO będzie gościem wielu takich rozmów.


2020-04-06
 • W jaki sposób przedsiębiorcy mają korzystać z 5 tys. zł pożyczek przewidzianych w Tarczy Antykryzysowej, skoro samorządy, które mają te pieniądze wypłacać, nie mają na to pieniędzy?
 • Gdańsk alarmuje, że jego urząd pracy ma pieniądze dla 350 z 70 tys. gdańskich mikroprzedsiębiorstw
 • Jakie kryteria podziału środków przewiduje rząd? – pyta RPO

2020-04-06

RPO dostał takie pytanie od przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalności gospodarczą. Pan ten pyta o powód takiego wykluczenia tysięcy obywateli i ich rodzin.


2020-04-06
 • 60 mieszkańców i 9 pracowników DPS w Tomczycach jest zarażonych koronawirusem
 • Z kolei w DPS w Jakubowicach zarażonych jest co najmniej 18 mieszkańców i 13 pracowników
 • W DPS w Skarżysku-Kamiennej koronawirusa stwierdzono u 3 mieszkańców i jednego pracownika

2020-04-06
 • Pacjenci cierpiący na stwardnienie rozsiane mają bardzo ograniczony dostęp do świadczeń zdrowotnych w czasie epidemii
 • A wymagają oni regularnej rehabilitacji, aby ich stan się nie pogłębił. Tymczasem ich wizyty u lekarzy czy na badaniach  są odkładane.
 • Brak rehabilitacji może zaś cofnąć wcześniejsze jej rezultaty

2020-04-06

Nadbużański Oddział Straży Granicznej opisuje, jak wyglądało zamykanie granicy z Ukrainą w związku z koronawirusem. To odpowiedź na pytania RPO o sytuację obywateli Ukrainy stojących w kolejkach na granicy. Dopóki są oni po jej zachodniej stronie, to Rzeczpospolita ma ich pod swoja opieką.

Ruch na przejściach został ograniczony 15 marca –  na przejściach w Dorohusku i Hrebennem dopuszczalny był tylko ruch samochodowy. Zawieszona została odprawa w Zosinie i Dołhobyczowie.


2020-04-06

- Mam wrażenie, że z każdym kolejnym dniem będziemy przekraczali kolejne kręgi ciemności, jeśli chodzi o standardy funkcjonowania państwa i przestrzeganie praw obywatelskich – mówi rzecznik parw obywatelskich Adam Bodnar w rozmowie z Michałem Sutowskim.


2020-04-06
 • Oskarżony, skierowany przez sąd do zakładu psychiatrycznego jako osoba niepoczytalna, może mieć zamkniętą drogę do zbadania swej sprawy przez Sąd Najwyższy w postępowaniu kasacyjnym
 • Jeśli bowiem sąd nie wyznaczy mu obrońcy z urzędu do sporządzenia kasacji, to są małe szanse by wystąpił o to sam oskarżony
 • O uzupełnienie luki prawnej w tym zakresie RPO zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości

2020-04-04
 • Pojawia się coraz więcej obaw o zdrowie i życie osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych
 • Niepokój  co do skutków rozprzestrzenienia się tam koronawirusa wyrażają nie tylko więźniowie i ich bliscy, ale także i funkcjonariusze Służby Więziennej
 • SW wymaga zaś od adwokatów zaświadczeń o ich stanie zdrowia, by mogli spotkać się z osadzonymi klientami - co budzi wątpliwości RPO

2020-04-04
 • Policjanci wskazują, że nie mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego
 • RPO wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozważenie objęcia tym zasiłkiem funkcjonariuszy służb podległych resortowi

2020-04-04

Eksperci BRPO odpowiadają na pytania pod bezpłatnym telefonem 800 676 676. Podejmują też interwencje i wyjaśniają sytuacje sporne i wątpliwe. O tym można przeczytać tu: INTERWENCJE RPO W SPRAWIE KORONAWIRUSA


2020-04-03
 • Zbliżają się egzaminy ósmoklasisty oraz egzaminy maturalne - mają odbyć się w kwietniu i maju
 • Z powodu pandemii wydaje się jednak, że nie jest realna ich organizacja w tych terminach i w dotychczasowej formule
 • RPO wystąpił w tej sprawie do Ministra Edukacji Narodowej

2020-04-03
 • Z nowych przepisów dotyczących zakupów wynika, że można je robić tylko w rękawiczkach.
 • Przepis ma redakcyjny błąd – źle jest użyte słowo „lub”.
 • Ludzie mogą przez to stracić prawo wejścia do sklepu – pisze do premiera Rzecznik Praw Obywatelskich

2020-04-03

W sprawie sytuacji Polaków, którzy nie mogą wrócić do Polski z Nowej Zelandii, RPO zwrócił się do swoich odpowiedników: ombudsmana Nowej Zelandii Petera Boshiera oraz komisarza praw człowieka Paula Hunta.


2020-04-03
 • Dzieci podczas pobytu w szpitalu muszą mieć stały kontakt z rodzicem
 • RPO juz wcześniej uczulał resort zdrowia na ten problem   
 • Teraz sytuacja się pogorszyła - bliscy nie mają kontaktu nawet z umierającymi dziećmi

2020-04-03
 • Przedsiębiorca, który z powodu epidemii odnotował spadek obrotów, może wnosić o świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników
 • Media donoszą, że podczas przygotowania tych przepsiów nie dopracowano terminów - w konsekwencji wsparcie będzie możliwe dopiero w maju
 • RPO prosi ministrę pracy Marlenę Maląg o korektę przyjętych przepisów

2020-04-03
 • Ludzie pytają, czy dostaną zwrot kosztów biletów lotniczych za powrót w ramach akcji #LotDoDomu
 • Polska w końcu aktywowała Unijny Mechanizm Ochrony Ludności, dzięki któremu teraz Polacy wracają za darmo
 • Tymczasem ci, którzy wrócili wcześniej, sami płacili za siebie
 • Budzi to wątpliwości  RPO z punktu widzenia konstytucyjnej zasady równości 

2020-04-03
 • Z powodu wykluczenia, którego na co dzień doświadczają, Romowie mogą mieć ograniczony dostęp do informacji o zagrożeniach, do środków ochrony oraz do pomocy medycznej
 • Władze samorządowe mają obowiązek zabezpieczania zdrowia wszystkich swoich obywateli w możliwie równym stopniu
 • RPO pyta prezydentów Wrocławia, Gdańska i Poznania o sytuację Romów w ich miastach w czasie epidemii 

2020-04-03
 • Rada Ministrów nie mogła swym rozporządzeniem z 31 marca generalnie zakazać przemieszczania się osób - można to wprowadzić jedynie ustawą  
 • Tylko w ten sposób można też ograniczyć udział w obrzędach religijnych – wskazuje RPO
 • Wątpliwości budzi też limit 5 osób podczas sprawowania kultu religijnego, skoro więcej osób może przebywać np. w sklepach czy środkach transportu.
 • Z kolei niemożliwy do stosowania jest nakaz poruszania się pieszych w odległości 2 m od siebie. Jest on zaś zupełnie niezasadny co do małżeństw, partnerów czy rodzica z dzieckiem

2020-04-03
 • Prokuratorzy z całej Polski jeszcze w marcu apelowali do przełożonych o dodatkowe środki ochrony osobistej
 • Bez przyłbic, masek, rękawiczek i kombinezonów mogą być bowiem podczas oględzin miejsc zbrodni, czy sekcji zwłok poważnie zagrożeni koronawirusem
 • Czworo stołecznych prokuratorów, którzy podpisali się pod tym apelem, skierowano do dyżurów przy sekcjach zwłok
 • Takie działania Prokuratora Okręgowego w Warszawie nie powinny być akceptowane przez zwierzchników służbowych

2020-04-03
 • Ministerstwo Cyfryzacji przyspiesza zakupy sprzętu komputerowego do szkół
 • Od 1 kwietnia samorządy mają prawo do ubiegania się o fundusze na zakup sprzętu dla szkół i uczniów (z możliwością refinansowania zakupów zrobionych po 16 marca)
 • Ministerstwo stara się tez szybciej uruchomić program rozwoju szerokopasmowego internetu, który miał ruszyć 1 stycznia 2021.
 • Niestety, 80 proc. szkół biorących udział w programie Ogólnopolska Sieć Edukacyjna nie korzystało z jego możliwości i zasobów po zamknięciu placówek z powodu epidemii

2020-04-03
 • Do rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek wciąż trafiają dzieci, także w trybie interwencyjnym 
 • Niestety, nie ma mechanizmów weryfikacji, czy przyjmowane dzieci nie miały wcześniej kontaktu z osobami z grupy ryzyka
 • Niepokój potęguje okoliczność, że realizatorzy pieczy zastępczej nie zostali objęci żadnymi dodatkowymi rozwiązaniami systemowymi
 • Nie ma też wytycznych co do postępowania w sytuacji pandemii oraz zabezpieczenia osób przebywających w pieczy

2020-04-03
 • Zgodnie z rozporządzeniem MEN, w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i przedszkoli listy kandydatów wraz z wynikiem rekrutacji podaje się do publicznej wiadomości, także na stronach internetowych placówek
 • Epidemia i związane z nią ograniczenia nie mogą naruszać podstawowych praw konstytucyjnych  - wskazuje RPO
 • Wystąpił do ministra Dariusza Piontkowskiego o zmianę rozporządzenia, aby zagwarantować pełniejszą ochronę prawa do prywatności i ochrony danych osobowych

2020-04-03

Eksperci BRPO odpowiadają na pytania pod bezpłatnym telefonem 800 676 676. Podejmują też interwencje i wyjaśniają sytuacje sporne i wątpliwe. O tym można przeczytać tu: INTERWENCJE RPO W SPRAWIE KORONAWIRUSA


2020-04-03
 • Obawy żołnierzy zawodowych budzą pogłoski o rzekomej likwidacji odprawy mieszkaniowej i emerytalnej – powoduje to wnioski o odejście ze służby
 • Żołnierze krytycznie odnoszą się do tzw. szybkiej ścieżki awansowej dla wybranych osób, co pozwala zostać pułkownikiem w ciągu 6 lat
 • Wskazują na trudności w uzyskaniu skierowania na kurs oficerski. Ich zdaniem łatwiej zostać oficerem  po dwutygodniowym szkoleniu w WOT niż w służbie czynnej
 • Kandydaci na żołnierzy nie przechodzą badań lekarskich, które są wykonywane dopiero po wcieleniu. A to generuje zbędne koszty, gdy okazuje się, że nie spełniają norm zdrowia

2020-04-02
 • Publikujemy opracowanie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich nt. wyłącznego głosowania korespondencyjnego

2020-04-02

2 kwietnia przypada Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.


2020-04-02
 • Pracownicy służby zdrowia boją się, że ze szpitala przyniosą do domu koronawirusa, a wśród ich domowników mogą być np. seniorzy, osoby z obniżoną odpornością, przewlekle chore
 • Trzeba zorganizować dla nich bezpieczne miejsca do kwarantanny, z których mogliby korzystać - aby nie zarażali swoich bliskich
 • Należy też prawidłowo zorganizować system prania i dezynfekcji odzieży ochronnej i sprzętu
 • Szpitale nie dają rady wywiązać się z tego obowiązku

2020-04-02
 • Rosną obawy o sytuację wychowanków oraz personelu Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych
 • Mimo zagrożenia epidemicznego nie wstrzymano stosowania takiego środka wobec małoletnich, zatem zakłady poprawcze i młodzieżowe ośrodki wychowawcze przyjmują nowych wychowanków
 • Nie zagwarantowano im jednak dodatkowych środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa w nowych, epidemicznych warunkach

2020-04-02
 • Wątpliwa jest możliwość zapewnienia głosowania korespondencyjnego dla szerszej grupy wyborców w krótkim czasie, jaki pozostał do 10 maja 2020 r.
 • Nadanie zaś Państwowej Komisji Wyborczej prawa decydowania, które przepisy Kodeksu wyborczego mogłaby wyłączać, budzi wątpliwości konstytucyjne   
 • Taka jest opinia RPO dla  Marszałkini Sejmu ws. projektu posłow PiS, by m.in. rozszerzyć możliwości głosowania korespondencyjnego
 • Gdy RPO przedstawiał tę opinię, media podawały już informację o kolejnej wersji projektu. Dlatego Rzecznik zastrzega, że może uzupełnić swe stanowisko