Zawartość

Kronika

Liczba całkowita wyników: 6262
Data początkowa
np.: 26/02/2021
Data końcowa
np.: 26/02/2021
2021-02-26

Obywatel polski nie może składać do Komitetu Praw Dziecka ONZ skarg na naruszenie Konwencji o Prawach Dziecka. Powodem jest nieratyfikowanie przez Polskę dodatkowego protokołu do Konwencji – mimo jego podpisania przez nasz kraj w 2013 r


2021-02-25

Rzecznik Praw Obywatelskich złożył dotychczas 46 skarg nadzwyczajnych - Sąd Najwyższy rozpoznał dopiero sześć. W Biurze RPO sprawy te bada ok. 70 osób, które to robią niezależnie od swych normalnych obowiązków - rozpatrywania innych pism obywateli, odpowiedzi dla nich czy przygotowywania wystąpień RPO do władz. Parlament nie przyznał bowiem RPO dodatkowych środków na to nowe zadanie.


2021-02-25

Pani P. komornik ściąga z konta kilka tysięcy złotych. To dług rodziców, którzy kilka lat temu nie płacili czynszu za mieszkanie i właściciel domu wygrał sprawę o czynsz.


2021-02-25

Pandemia to jedna z najtrudniejszych prób dla naszego systemu ochrony zdrowia, która uwidacznia jego braki. RPO przedstawił Rzecznikowi Praw Pacjenta swe najważniejsze działania w tej dziedzinie wraz z najbardziej pilnymi problemami do rozwiązania   


2021-02-24

Skoro dzieci w przedszkolu nie noszą maseczek, to czy dyrekcja ma prawo zmuszać do tego pracowników? Czy prawo na to pozwala?


2021-02-24

Pracowniczka punktu krwiodawstwa pyta o 100% zasiłku chorobowego w związku z zakażeniem COVID-19: nie wiadomo, gdzie się zakaziła.


2021-02-24

Jak się składa wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, powiększonego o dopłatę do czynszu, przeznaczonego dla osób, które utraciły dochody z powodu pandemii Covid-19?


2021-02-24

Jak powinny być udzielane urlopy wypoczynkowe pracownikom na świadczeniu postojowym? Czy pracodawca może skierować pracownika na urlop (nie zaległy) bez jego wniosku?


2021-02-24

Czy w związku z tym, że z powodu stanu epidemii są ograniczone widzenia w zakładach karnych, można liczyć na skrócenie kary pozbawienia wolności?


2021-02-23

Możliwość przyznania odszkodowania i zadośćuczynienia za niewątpliwie niesłuszny zarzut lub oskarżenie przewiduje senacki projekt zmiany prawa. Postulował ją Rzecznik Praw Obywatelskich 


2021-02-23

Prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia ma przysługiwać także bliskim osób poległych za Polskę na terenach II RP, które po wojnie stały się częścią ZSRR. Senat przyjął 19 lutego 2021 r. taką zmianę prawa, którą postulował Rzecznik Praw Obywatelskich.


2021-02-23

Usprawnienie przyznawania kompensaty państwowej dla ofiar przestępstw zakłada projekt Senatu, o który wnosił Rzecznik Praw Obywatelskich. Senat przyjął taką propozycję zmiany prawa 19 lutego 2021 r. (druk senacki nr 91). Teraz trafi ona do Sejmu


2021-02-23

Ten sam sąd w odstępie siedmiu lat wydał dwa rozbieżne orzeczenia spadkowe po tym samym spadkodawcy. W 2006 r. uznał, że spadkobiercami jest troje dzieci zmarłego. W 2013 r. orzekł zaś, na podstawie testamentu zmarłego z 2003 r., że cały spadek przysługuje tylko jejdnej córce. RPO złożył w tej sprawie skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego.


2021-02-22

Czy po powrocie z planowanej wycieczki do Turcji, aby uniknąć kwarantanny, wystarczy test wykonany w Polsce, czy powinien być wykonany jeszcze w Turcji?


2021-02-22

Jaki jest limit osób, które mogą pracować w biurze? Jakie są ograniczenia i jakie obowiązki spoczywają na pracodawcach w związku z sytuacją epidemiczną?


2021-02-22

Czy w związku ze stanem epidemii, w przypadku umowy okazjonalnego najmu lokalu mieszkalnego jest możliwość eksmisji najemcy do lokalu wskazanego przez niego w akcie notarialnym?


2021-02-22

Chodziło o wkład poniesiony przez kobietę na poczet prawa do lokalu spółdzielczego, przekształconego w mieszkanie własnościowe. Małżeństwo wniosło o podział majątku. Jego część, jak to zwykle bywa, stanowił majątek odrębny, który małżonkowie zgromadzili jeszcze przed ślubem. Wyliczając jej udział w majątku wspólnym, sąd wprawdzie zwaloryzował kwoty, ale nie uwzględnił niezwykle dotkliwej w latach 90. zmiany siły nabywczej pieniądza.


Od 2021-02-22 do 2021-02-28

22 lutego 2021r.  przypada dzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W całej Unii Europejskiej jest to czas namysłu nad tym, jak możemy wspierać osoby pokrzywdzone przestępstwem. W Polsce nad  popularyzacją tego ważnego wydarzenia pracują od kilkudziesięciu lat prokuratorzy i działacze na rzecz praw człowieka. 


2021-02-22

W kwietniu 2020 r. obywatel wyszedł z domu w swej małej miejscowości, by spotkać się ze znajomymi. Sąd ukarał go za złamanie zakazu wychodzenia bez uzasadnionej przyczyny. RPO złożył kolejną kasację do Sądu Najwyższego, gdyż  rozporządzenie będące podstawą kary wydano bez odpowiedniej podstawy ustawowej.


2021-02-22

Wojewoda Lubelski złożył zawiadomienie do prokuratury w celu wyjaśnienia, czy w prywatnym domu opieki „A w sercu maj”  w Woli Czołnowskiej nie doszło do zaniedbań opieki nad pensjonariuszami. Zakażonych było 28 mieszkańców, z czego 10 osób hospitalizowano


2021-02-22

Wykazy imion i nazwisk nauczycieli chętnych do szczepień dyrektorzy szkół mają przesyłać do Ministerstwa Edukacji i Nauki. RPO pyta prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, czy w ten sposób nie narusza się prawa do prywatności


2021-02-19

Nastolatek zginął w wypadku, gdy grupa młodych ludzi wybrała się na przejażdżkę autem jednego z ich rodziców. Nikt nie zapiął pasów, a zdarzenie spowodował - uciekając przed policją - kierujący, który nie miał prawa jazdy. Sąd prawomocnie odmówił rodzinie ofiary zadośćuczynienia od ubezpieczyciela auta. Arbitralnie uznał bowiem, że poszkodowany przyczynił się do szkody.


2021-02-19

U obywatela kierującego samochodem stwierdzono 0,25 mg/l stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu. Został oskarżony o przestępstwo kierowania autem w stanie nietrzeźwości i za to skazał go sąd. Nie sprawdził jednak, że takie przestępstwo popełnia ktoś, u kogo takie stężenie wynosi powyżej 0,25 mg/l. Niższe stężenie oznacza zaś popełnienie wykroczenia.


2021-02-19

Czy wynik negatywnego testu na covid przy wjeździe do Polski powinien zostać przetłumaczony na język polski?


2021-02-19

Obywatel stał pod sklepem w małej miejscowości. Policja uznała, że złamali zakazy pandemiczne, a sąd zgodził się z wnioskiem o ukaranie. RPO złożył kolejną kasację w takiej sprawie do Sądu Najwyższego, bo rozporządzenie będące podstawą kary wydano bez odpowieniej podstawy ustawowej.


2021-02-19

W kwietniu 2020 r., kiedy rząd zakazał wstępu do lasy i parków z powodu koronawirusa, pan Mieczysław, mieszkaniec małej miejscowości, spotkał się w południe w parku w centrum miasteczka z panem Zbigniewem.


2021-02-18

Sędzia Alicja Karpus-Rutkowska ma zarzuty dyscyplinarne za odmowę aresztowania podejrzanego. MS chce także odwołania jej z funkcji wiceprezeski Sądu Rejonowego w Myśliborzu. Takie działania mogą prowadzić do wywołania wśród sędziów tzw. „efektu mrożącego”. Niepokój budzi fakt, że to kolejna sprawa, w której sędziego spotykają represje za podjęte decyzje orzecznicze.


2021-02-18

Obywatel musi mieć pewność, że sędzia rozpatrujący jego sprawę został powołany prawidłowo i zgodnie z prawem. Tymczasem wniosek Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego pełni funkcję instrumentalną. Jego celem jest umorzenie postępowań w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN o ustalenie nieistnienia stosunku służbowego sędziów SN powołanych na wniosek nowej KRS. To niedopuszczalna ingerencja w sferę orzeczniczą SN oraz innych sądów oraz próba uniemożliwienia sądom zastosowania wykładni ETPCz i TS UE w kwestii powoływania sędziów.

RPO wniósł do TK o umorzenie postępowania z wniosku Małgorzaty Manowskiej.


2021-02-18

Sąd podzielił nieruchomość w Zakopanem na wniosek współwłaścicieli, nie zauważając że chcą podzielić się nie ziemią i zabudowaniami, ale po prostu pokojami i kuchnią w budynku. Sąd powinien był uświadomić wnioskodawcom, że dzieląc się majątkiem w taki sposób, działają na swoją szkodę w przyszłości. RPO składa w tej sprawie skargę nadzwyczajną.


2021-02-18

51 głosami przeciw 48, przy jednym głosie wstrzymującym się Senat nie wyraził 19 lutego zgody na powołanie Piotra Wawrzyka na Rzecznika Praw Obywatelskich.

Pan Piotr Wawrzyk był kandydatem wyłonionym przez Sejm 21 stycznia 2021 r.

Procedura wyboru RPO powinna zacząć się od początku.

Zgodnie z Konstytucją Rzecznik Praw Obywatelskich wybierany jest przez Sejm za zgodą Senatu.