Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Petycje

Petycje to propozycje, które można składać do władz, postulując podjęcie określonej decyzji lub zmianę obowiązującego prawa.

Można je wnosić w swojej sprawie lub w kwestiach dotyczących życia zbiorowego czy wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Petycje można kierować do wszystkich organów władzy publicznej, np. Sejmu i Senatu, premiera, ministra, rady gminy czy powiatu, burmistrza lub marszałka województwa, organizacji lub instytucji społecznych wykonującej zadania publiczne.

Adresatem petycji może być także Rzecznik Praw Obywatelskich.