Zawartość

Punkty przyjęć interesantów - gdzie można się zgłosić do Rzecznika

Data: 
2018-09-26

Uwaga, z uwagi na koronawirusa od 12 marca 2020 stawiamy przede wszystkim na kontakty telefoniczne i przez komputer. Od 3 sierpnia wznowiły przyjęcia osobiste trzy biura: w Warszawie, Gdańsku i Katowicach:

Zasady przyjmowania intersantów Biura RPO od 3 sierpnia 2020 r.:
  • Do Biura zapraszamy wyłącznie w maseczkach (lub przyłbicach – jeśli ktoś nie może nosić maseczki).
  • Trzeba się wcześniej umówić telefonicznie (bez tego przyjęte zostaną osoby w niecierpiącej zwłoki sytuacji, o ile nie koliduje to z przyjęciami innych osób).
  • Czekając na rozmowę zachowujemy dystans. W poczekalni mogą przebywać góra dwie osoby, a rozmowa z prawnikiem Biura nie może przekroczyć 30 minut.
Szczegóły: zasady-przyjmowania-intersantow-biura-rpo-od-3-sierpnia-2020WARSZAWA
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Przyjęcia interesantów codziennie w dni robocze:
poniedziałek 9.00 - 17.00
wtorek - piątek 9.00 - 15.00

Adres: Aleja Solidarności 77, 00-090 Warszawa
tel. (22) 55 17 700
Rada społeczna w Warszawie

GDAŃSK
Biuro Pełnomocnika Terenowego RPO

Zajmuje się sprawami z woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.
Przyjęcia interesantów codziennie w dni robocze:
poniedziałek 10.00 - 17.00
wtorek, środa, czwartek 9.00 - 15.00

Adres: ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk
e-mail: gdansk@brpo.gov.pl
Przykłady działań Pełnomocnika w Gdańsku
Rada społeczna w Gdańsku
tel. (58) 764 73 06

KATOWICE
Biuro Pełnomocnika Terenowego RPO

Zajmuje się sprawami z województw śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego.
Przyjęcia interesantów codziennie w dni robocze:
poniedziałek, środa, piątek 9.00 - 15.00
wtorek 10.00 - 17.00

Adres: ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice
tel. (32) 72 86 800
mail: katowice@brpo.gov.pl
Przykłady działań Pełnomocnika w Katowicach
Rada społeczna w Katowicach

WROCŁAW
Biuro Pełnomocnika Terenowego RPO

Zajmuje się sprawami z województw dolnośląskiego, lubuskiego i opolskiego.
Przyjęcia interesantów codziennie w dni robocze:
poniedziałek, wtorek, czwartek 9.00 - 15.00
środa 10.00 - 17.00

Adres: ul. Wierzbowa 5, 50-056 Wrocław
tel. (71) 34 69 100
mail: wroclaw@brpo.gov.pl
Przykłady działań Pełnomocnika we Wrocławiu
Rada społeczna we Wrocławiu

A także w czasie dyżurów w tych miastach:

9 marca 2020 r. po to, by pomóc zatrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa, przyjęcia interesantów we wszystkich 11 punktach RPO zostają wstrzymane do odwołania.

Dotyczy to: Bydgoszczy, Częstochowy, Koszalina, Łodzi, Poznania, Krakowa, Kielc, Lublina, Wałbrzycha, Słupska i Szczecina, .


BYDGOSZCZ
Punkt Przyjęć Interesantów RPO

9 marca 2020 r. po to, by pomóc zatrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa, przyjęcia interesantów we wszystkich 11 punktach RPO zostają wstrzymane do odwołania.
Zasada ogólna: w każdy trzeci piątek miesiąca w godzinach 11.00 - 15.00
Przyjęcia interesantów w 2020 r. (dzień.miesiąc):
17.01, 21.02, 20.03, 17.04, 15.05, 19.06, 17.07, 21.08, 18.09, 16.10, 20.11, 18.12

Adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, wejście ul. Księdza Stanisława Konarskiego 1/3 (parter).
Przyjmują: pracownicy z Biura Pełnomocnika Terenowego RPO w Gdańsku

CZĘSTOCHOWA
Punkt Przyjęć Interesantów RPO

9 marca 2020 r. po to, by pomóc zatrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa, przyjęcia interesantów we wszystkich 11 punktach RPO zostają wstrzymane do odwołania.
Zasada ogólna: co drugi miesiąc, w ostatni czwartek miesiąca w godzinach 10.00 - 14.00
Przyjęcia interesantów w 2020 r. (dzień.miesiąc):
27.02, 30.04, 25.06, 27.08, 29.10

Adres: Urząd Miasta w Częstochowie, ul. Śląska 11/13, pokój nr 10
Przyjmują: pracownicy z Biura Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach

KIELCE
Punkt Przyjęć Interesantów RPO

9 marca 2020 r. po to, by pomóc zatrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa, przyjęcia interesantów we wszystkich 11 punktach RPO zostają wstrzymane do odwołania.
Zasada ogólna: w każdy ostatni czwartek miesiąca w godzinach 10.00 - 14.00
Przyjęcia interesantów w 2020 r. (dzień.miesiąc):
30.01, 27.02, 26.03, 23.04, 28.05, 25.06, 30.07, 27.08, 24.09, 29.10, 26.11, 17.12

Adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pokój nr 112
Przyjmują: pracownicy z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie na zmianę z pracownikami z Biura Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach

KOSZALIN
Punkt Przyjęć Interesantów RPO

9 marca 2020 r. po to, by pomóc zatrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa, przyjęcia interesantów we wszystkich 11 punktach RPO zostają wstrzymane do odwołania.
Zasada ogólna: co drugi miesiąc, w drugi czwartek miesiąca w godzinach 11.30 - 14.00
Przyjęcia interesantów w 2020 r. (dzień.miesiąc):
9.01, 12.03, 14.05, 9.07, 10.09, 12.11

Adres: Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7 (sala klubowa A)
Przyjmują: pracownicy z Biura Pełnomocnika Terenowego RPO w Gdańsku

KRAKÓW
Punkt Przyjęć Interesantów RPO

9 marca 2020 r. po to, by pomóc zatrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa, przyjęcia interesantów we wszystkich 11 punktach RPO zostają wstrzymane do odwołania.
Zasada ogólna: co drugi miesiąc, w ostatni czwartek miesiąca w godzinach 10.00 - 14.00
Przyjęcia interesantów w 2020 r. (dzień.miesiąc):
30.01, 26.03, 28.05

Adres: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, sala 201 (202)
28 listopada 2019 r. przyjęcia interesantów będą wyjątkowo w pokoju numer 314. Przyjmują: pracownicy z Biura Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach

LUBLIN
Punkt Przyjęć Interesantów RPO

9 marca 2020 r. po to, by pomóc zatrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa, przyjęcia interesantów we wszystkich 11 punktach RPO zostają wstrzymane do odwołania.
Zasada ogólna: w każdy ostatni piątek miesiąca w godzinach 10.00 - 15.00
Przyjęcia interesantów w 2020 r. (dzień.miesiąc):
31.01, 28.02, 27.03, 24.04, 29.05, 26.06, 31.07, 28.08, 25.09, 30.10, 27.11, 18.12


Adres: Urząd Miasta w Lublinie, plac Króla Władysława Łokietka 1, sala nr 3
Przyjmują: pracownicy z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie

ŁÓDŹ
Punkt Przyjęć Interesantów RPO

9 marca 2020 r. po to, by pomóc zatrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa, przyjęcia interesantów we wszystkich 11 punktach RPO zostają wstrzymane do odwołania.
Zasada ogólna: w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 10.00 - 15.00
Przyjęcia interesantów w 2020 r. (dzień.miesiąc):
13.01, 3.02, 2.03, 6.04, 4.05, 1.06

Adres: Urząd Miasta w Łodzi, ul. Piotrkowska 153, I piętro, pokój nr 101 (winda, dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową). Uwaga! Wejście od Alei ZHP od ul. Kościuszki.
Przyjmują: pracownicy z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie

POZNAŃ
Punkt Przyjęć Interesantów RPO

9 marca 2020 r. po to, by pomóc zatrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa, przyjęcia interesantów we wszystkich 11 punktach RPO zostają wstrzymane do odwołania.
Zasada ogólna: co drugi miesiąc, w drugą środę, w godzinach 11.00 - 14.00
Przyjęcia interesantów w 2020 r. (dzień.miesiąc):
8.01, 11.03, 13.05, 8.07, 9.09, 18.11

Adres: Urząd Miasta w Poznaniu, Plac Kolegiacki 17 (parter, sala nr 9)
Przyjmują: pracownicy z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie

SŁUPSK
Punkt Przyjęć Interesantów RPO

9 marca 2020 r. po to, by pomóc zatrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa, przyjęcia interesantów we wszystkich 11 punktach RPO zostają wstrzymane do odwołania.
Zasada ogólna: co dwa miesiące, w drugi czwartek miesiąca w godzinach 11.00 - 15.00
Przyjęcia interesantów w 2020 r. (dzień.miesiąc):
13.02, 9.04, 18.06, 13.08, 8.10, 10.12

Adres: Urząd Miasta w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 3, sala nr 212 (II piętro)
Przyjmują: pracownicy z Biura Pełnomocnika Terenowego RPO w Gdańsku

SZCZECIN
Punkt Przyjęć Interesantów RPO

9 marca 2020 r. po to, by pomóc zatrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa, przyjęcia interesantów we wszystkich 11 punktach RPO zostają wstrzymane do odwołania.
Zasada ogólna: każdy ostatni poniedziałek miesiąca w godzinach 16.00 - 20.00
Przyjęcia interesantów w 2020 r. (dzień.miesiąc):
Dni przyjęć w 2020 r.: 27-28.01, 24.02, 30.03, 27.04, 25.05, 29.06, 27.07, 31.08, 28.09, 26.10, 23.11, 14.12

Od lutego 2020 r. przyjęcia odbywają się wyłącznie w poniedziałki. We wtorki przyjęć nie ma.

Adres: Urząd Miasta w Szczecinie, plac Armii Krajowej 1 (wejście od strony ul. Odrowąża i ul. Felczaka), pokój nr 57
Przyjmują: pracownicy z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie na zmianę z pracownikami z Biura Pełnomocnika Terenowego RPO w Gdańsku

WAŁBRZYCH
Punkt Przyjęć Interesantów RPO

9 marca 2020 r. po to, by pomóc zatrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa, przyjęcia interesantów we wszystkich 11 punktach RPO zostają wstrzymane do odwołania.
Zasada ogólna: co miesiąc, w drugi poniedziałek miesiąca w godzinach 9-13
Przyjęcia interesantów w 2020 r. (dzień.miesiąc):
13.01, 10.02, 9.03, 20.04, 11.05, 8.06, 13.07, 10.08, 14.09, 12.10

Adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Plac Magistracki 1 (II piętro, sala nr 25)
Przyjmują: pracownicy z Biura Pełnomocnika Terenowego RPO we Wrocławiu