Godło RP

Rada społeczna RPO

Rada Społeczna wspiera Rzecznika Praw Obywatelskich  w realizacji jego ustawowych działań. Członkowie Rady Społecznej utrzymują kontakty z organami władzy publicznej oraz innymi podmiotami, w szczególności organizacjami społecznymi. Na prośbę RPO członkowie Rady Społecznej reprezentują Rzecznika podczas spotkań oraz innych uroczystości okolicznościowych.

Inauguracja działalności – 10 grudnia 2010 r.

Członkowie Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich:

 

Załączniki: