Godło RP

RPO w kolejnych kadencjach

fot. Panek

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Prawnik, dyplomata: ur. 18 kwietnia 1940 r. Częstochowa; - zm. 10 kwietnia 2010 r.

był żonaty (Ewa Chmiel); dwoje dzieci (Marta ur.1977, Mateusz ur. 1984).

Studia: Wydział Prawa Uniwersytet Warszawski, mgr 1963: dr 1980, aplikacja sądowa 1964-66. 

Prof. Dr hab. Andrzej Zoll - RPO IV kadencji

Urodził się 27 maja 1942 r. w Sieniawie.

Absolwent  Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał w 1968 r., doktora habilitowanego w 1973 r., w 1988 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego a w roku 1991 profesora zwyczajnego. Specjalizuje się w prawie karnym.

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego (pracownik naukowy od 1964 r.). Był prodziekanem Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kierownikiem Katedry Prawa Karnego Materialnego UJ.

Prof. Dr hab. Adam Zieliński - RPO III kadencji

Urodził się 28 czerwca 1931 r. w Pruszkowie.

Absolwent Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1968 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych, w 1975 r. doktora habilitowanego, a w 1989 roku profesora zwyczajnego

W latach  1955-1961  sędzia Sądu Powiatowego dla m. st. Warszawy, 1961-1982 - sędzią Sądu Okręgowego dla m. st. Warszawy.

Prof. Dr hab. Tadeusz Zieliński - RPO II kadencji

Urodził się 19 czerwca 1926 r. w Krakowie. Zmarł 28 września 2003 r.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 1950 uzyskał stopień naukowy doktora, w 1968 r. doktora habilitowanego, w 1977 r. profesora nadzwyczajnego, natomiast w 1989 r. profesora zwyczajnego.

Profesor Uniwersytetu Śląskiego w latach 1969-1981 oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1982 r. aż do przejścia na emeryturę w roku 1996.

W okresie od 1989 r. do 1991 r. był senatorem I kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

W latach 1992-1996 Rzecznik Praw Obywatelskich.

Prof. Dr hab. Ewa łętowska - RPO I kadencji

Urodziła się 22 marca 1940 r. w Warszawie.

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1963-1965 odbyła aplikację sądową. W 1968 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych, a w 1975 r. doktora habilitowanego z zakresu prawa cywilnego. Od 1986 r. jest profesorem zwyczajnym. W latach 1977-1987 była kierownikiem Zespołu Prawa Cywilnego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Od 1987 r. do 1992 r. była pierwszym Rzecznikiem Praw Obywatelskich.