Godło RP

Sprawy Rzecznika

Specjalne przepisy powierzają Rzecznikowi Praw Obywatelskich:realizację zasady równego traktowania (Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania) i przeciwdziałanie torturom i okrutnemu traktowaniu w więzieniach i innych miejscach pozbawienia wolności (obowiązek powierzony 18 stycznia 2008 r. nowelizacją ustawy o RPO – zapisany jest on w art. 1.1.4). Rzecznik jest też niezależną instytucją monitorują wdrażanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych.Zadania i efekty działania Rzecznika Praw Obywatelskich można poznać także przeglądając projekty prowadzone przez Biuro. Projekty te (Sprawy Rzecznika) skupiają się na najważniejszych problemach prawnych, które dotykają obywateli.