Godło RP

Złożenie wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich

Każdy polski obywatel lub cudzoziemiec (jeśli znajduje się pod władzą RP), a także grupa obywateli lub organizacja może zwrócić się do Rzecznika o pomoc w ochronie swoich praw naruszonych przez władzę publiczną (sądy, publiczną służbę zdrowia, szkoły i  uczelnie, policję, urząd gminy itd.)

Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich można złożyć:

w języku migowym 

Na obrazku widać dwie dłonie w kolorze niebieskim, wychodzące poza ramy prostokątnego ekranu, ułożone w geście sugerującym znak w PJM

 

We wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich prosimy podać:

  • imię i nazwisko osoby wnoszącej pismo, 
  • adres korespondencyjny (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy i miejscowość), 
  • przedmiot sprawy (czego sprawa dotyczy, jakie prawa lub wolności zostały naruszone).

Do pisma prosimy dołączyć:

  • dokumenty dotyczące sprawy (kopie, odpisy).

 

Do złożenia wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich nie jest wymagane pełnomocnictwo (informacja dla adwokatów i radców prawnych).

Wniosek powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy (imię, nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość). Umożliwia to zarejestrowanie sprawy, odszukanie jej w systemie i udzielenie odpowiedzi przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 922) administratorem danych jest Rzecznik Praw Obywatelskich z siedzibą w Warszawie ul. Al. Solidarności 77.

Dane są przetwarzane w celu rozpatrzenia sprawy przez RPO, zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 1648).

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.