Debata regionalna Krajowego Mechanizmu Prewencji - ankieta dla uczestników

UWAGA! Tylko pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe
Pole nieobowiązkowe, ale podanie go ułatwi KMP prace i rozwiązanie zgłoszonego problemu
Na ten adres przyjdzie potwierdzenie zgłoszenia pytania
Celem debat regionalnych KMP jest nie tylko omówienie najistotniejszych problemów, ale i dzielenie się doświadczeniami tak, by praca KMP przynosiła wszystkim więcej korzyści. Dlatego będziemy wdzięczni za podzielenie się wnioskami i uwagami z wizytacji KMP
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby udziału w spotkaniu regionalnym KMP Administratorem danych osobowych w myśl ustawy o ochronie danych osobowych jest Rzecznik Praw Obywatelskich z siedzibą przy Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa. Dane będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby spotkania regionalnego KMP i nie będą przekazywane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt. 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osoba udostępniająca swoje dane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, podanie danych jest dobrowolne, a zgoda może zostać odwołana w każdym czasie.