Co ciekawego u Rzecznika?

Data: 
2018-05-24 14:30
Chcę być powiadamiany o wydarzeniach, konferencjach i działaniach Rzecznika Praw Obywatelskich.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu komunikacji, a w szczególności na otrzymywanie zaproszeń na konferencje i wydarzenia informacji, materiałów prasowych oraz na kontakt telefoniczny dotyczący współpracy medialnej z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż zgoda może zostać w każdym momencie cofnięta.
Klauzula informacyjna

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu komunikacji, a w szczególności: wysyłania otrzymywanie informacji i materiałów prasowych oraz kontaktu telefonicznego dotyczącego tych informacji. Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania informacji objętych zgodą lub udzielenia odpowiedzi na zadane zapytania.
Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. a RODO do czasu cofnięcia wyrażonej zgody lub wyrażenia sprzeciwu. Przy czym osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Nie wpływa ono na zgodność przetwarzania z prawem dokonanego przed wycofaniem zgody.
Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Administratorem przekazanych danych jest RPO z siedzibą przy Al. Solidarności 77 w Warszawie.
W Biurze RPO wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych. Dane kontaktowe: inspektorochronydanych@brpo.gov.pl.

Podstawa prawna:
  • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  • UŚUDE – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 10.
  • UPT – Prawo Telekomunikacyjne Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, art. 172.
Najbardziej interesują mnie:
Można podać przykład