III Kongres Praw Obywatelskich 13-14 grudnia 2019 r.

Data: 
2019-12-13 09:00 to 2019-12-14 21:00
 
1 Start 2 Complete
Prawa człowieka to nie tylko Konstytucja i wielkie prawnicze debaty. To jak respektowane są nasze prawa, rozstrzyga się codziennie w tysiącu sprawach pozornie bardzo specjalistycznych. O tym rozmawiajmy!

Rejestrujemy się na panele - nie na wydarzenia towarzyszące Kongresowi. Spis wydarzeń towarzyszących jest podany w programie Kongresu
Na ten adres przyjdzie potwierdzenie zgłoszenia i inne ważne informacje związane z Kongresem

UWAGA!


Panele na siebie zachodzą. Prosimy wybierać je z rozwagą, by nie blokować miejsca innym chętnym
Jeśli zmienią się Państwu plany i nie będziecie mogli przyjść na Kongres mimo zgloszenia, prosimy dać nam znać pod adresem kongres@brpo.gov.pl

Kongres pracuje na sesjach i warsztatach. Każde z tych wydarzeń ma numer, by ułatwić korzystanie z Programu KongresuWybierając sesje i warsztaty można iść czterema szlakami (szczegóły są w programie)
  • Dla każdego
  • Dla prawników
  • Dla aktywistów
  • Dla ludzi młodych

GODZ. 9:30-11:30 OTWARCIE

Sesja 1 Wystąpienia wprowadzające, AUDYTORIUM.
WSZYSTKIE MIEJSCA ZAJĘTE. Rejestrację wznowimy, jeśli ktoś zrezygnuje z udziału

11.40 – 13.10 SESJE TEMATYCZNE RÓWNOLEGŁE Z SESJĄ GŁÓWNĄ

Sesja 3: Prawo do zapomnienia - jak się wypisać z Facebooka, czy Facebook o tobie zapomni? Siła mediów społecznościowych
WSZYSTKIE MIEJSCA ZAJĘTE, wznowimy rejestrację, jeśli ktoś zrezygnuje z udziału
Sesja 4: Dostęp do in vitro
WSZYSTKIE MIEJSCA ZAJĘTE
Sesja 5: Obecna polityka penitencjarna – dokąd zmierzamy
WSZYSTKIE MIEJSCA ZAJĘTE. Rejestrację wznowimy, jeśli ktoś zrezygnuje z udziału
Sesja 6: Niezależność sądownictwa przed Trybunałem Sprawiedliwości UE i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka
WSZYSTKIE MIEJSCA ZAJĘTE. Rejestrację wznowimy, jeśli ktoś zrezygnuje z udziału w panelu
Sesja 7: Przestrzeganie praw obywatelskich w działalności służb specjalnych
WSZYSTKIE MIEJSCA ZAJĘTE, wznowimy rejestrację, jeśli ktoś zrezygnuje z udziału

12.00 – 13.30 SESJA GŁÓWNA

Sesja 2. Kim jest suweren? Elektorat, naród, demokracja w zmieniającym się języku debaty publicznej
WSZYSTKIE MIEJSCA ZAJĘTE

14:10 do 15:40 SESJE TEMATYCZNE RÓWNOLEGŁE Z SESJĄ GŁÓWNĄ

Sesja 09: Klimat a prawa człowieka. Prawo do czystego środowiska, jako prawo człowieka
WSZYSTKIE MIEJSCA ZAJĘTE. Rejestrację wznowimy, jeśli ktoś zrezygnuje z udziału
Sesja 10: Opieka psychiatryczna dla dzieci w Polsce – wołanie o pomoc
WSZYSTKIE MIEJSCA ZAJĘTE. Wznowimy rejestrację, jeśli ktoś zrezygnuje z udziału
Sesja 11: Wrocław jako miasto różnorodności – raport Rzecznika Praw Obywatelskich
Sesja 12:Korporacje jako strażnicy różnorodności społecznej
WSZYSTKIE MIEJSCA ZAJĘTE
Sesja 13: Instytucjonalne i finansowe systemy wspierania Romów w Europie

14:30-16:00 SESJA GŁÓWNA

Sesja 8: Kryzys praworządności - co dalej?
WSZYSTKIE MIEJSCA ZAJĘTE

16.10 – 17.40 SESJE TEMATYCZNE RÓWNOLEGŁE Z SESJĄ GŁÓWNĄ

Sesja 15: Społeczeństwo obywatelskie i różne instytucje rzecznicze (panel z udziałem głównych instytucji rzecznika w Polsce)
WSZYSTKIE MIEJSCA ZAJĘTE. Rejestrację wznowimy, jeśli ktoś zrezygnuje z udziału w panelu
Sesja 16: Prawa osób LGBT w Polsce
WSZYSTKIE MIEJSCA ZAJĘTE. Rejestrację wznowimy, jeśli ktoś zrezygnuje z udziału
WARSZTAT 17: Ninja mediów społecznościowych a działalność prawnoczłowiecza
WSZYSTKIE MIEJSCA ZAJĘTE. Rejestrację wznowimy, jeśli ktoś zrezygnuje z udziału
Sesja 18: Wykluczenie transportowe – strategie, metody, działania
WSZYSTKIE MIEJSCA ZAJĘTE
Sesja 19:Jak walczyć o klimat przed sądem
WSZYSTKIE MIEJSCA ZAJĘTE

16.30 – 18.00, SESJA GŁÓWNA

Sesja 14: Klauzula Sumienia: wolność religijna a dyskryminacja
Wydarzenie specjalne. Bez granic – sport w życiu osób z niepełnosprawnościami. SALA A, godz. 17:50-19:00

KONGRES TO NIE TYLKO PANELE - SPRAWDŹ W PROGRAMIE, JAKIE SĄ JESZCZE WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE. Trwają one także po zakończeniu wszystkich paneli

DZIEŃ DRUGI KONGRESU - SOBOTA, 14 GRUDNIA

9 – 10:30 SESJE TEMATYCZNE RÓWNOLEGŁE Z SESJĄ GŁÓWNĄ

Sesja 21: Ile plastrów ma salami? Od wolności jednostki do ustroju nieliberalnego
WSZYSTKIE MIEJSCA ZAJĘTE. Rejestrację wznowimy, jeśli ktoś zrezygnuje z udziału
Sesja 22:Bezdomność ludzi młodych i rola społeczeństwa obywatelskiego
WSZYSTKIE MIEJSCA ZAJĘTE
Sesja 23: Osoby starsze jako konsumenci – co zmieni Europejski Akt Dostępności?
WSZYSTKIE MIEJSCA ZAJĘTE. Wznowimy rejestrację, jeśli ktoś zrezygnuje z udziału
Sesja 24: Efektywność sądownictwa i prawa rodzicielskie
WSZYSTKIE MIEJSCA ZAJĘTE. Rejestrację wznowimy, jeśli ktoś zrezygnuje z udziału
Sesja 25: Outsourcing misji. Media prywatne i obywatelskie w czasach chaosu medialnego próbują zastępować TVP
WSZYSTKIE MIEJSCA ZAJĘTE. Wznowimy rejestrację, jeśli ktoś zrezygnuje z udziału

9.30 – 11.00 SESJA GŁÓWNA

Sesja 20 Na cyberprzemoc są paragrafy

11.00 – 12.30 SESJE I WARSZTATY RÓWNOLEGŁE Z SESJĄ GŁÓWNĄ

Sesja 27: Patotreści w sieci. W czym problem? Co robić?
WSZYSTKIE MIEJSCA ZAJĘTE. Wznowimy rejestrację, jeśli ktoś zrezygnuje z udziału
Sesja 28: Nowe Technologie wspomagające osoby z niepełnosprawnościami
Sesja 29 Algorytmy, Prawa Człowieka i Demokracja
WSZYSTKIE MIEJSCA ZAJĘTE. Rejestrację wznowimy, jeśli ktoś zrezygnuje z udziału w panelu
Sesja 30: “Cztery lata zasuwania kotary” – kurcząca się przestrzeń debaty w Sejmie VIII kadencji
WSZYSTKIE MIEJSCA ZAJĘTE. Rejestrację wznowimy, jeśli ktoś zrezygnuje z udziału
Sesja 31: Perspektywy reformy w zakresie zdrowia psychicznego – konsekwencje pilotażowego program
WSZYSTKIE MIEJSCA ZAJĘTE. Rejestrację wznowimy, jeśli ktoś zrezygnuje z udziału w panelu

GODZ. 11:30 -13:00 SESJA GŁÓWNA, AUDYTORIUM

Sesja 26: Sławni zaangażowani - popularność w obronie wartości

13.00 – 15.00 SESJA TEMATYCZNE RÓWNOLEGŁA Z SESJĄ GŁÓWNĄ(UWAGA, sesja zaczyna się wcześniej, niż planowaliśmy)

Sesja 34: Tortury hańbą XXI wieku
WSZYSTKIE MIEJSCA ZAJĘTE

13.30 – 15.00 POZOSTAŁE SESJE TEMATYCZNE - PO PRZERWIE - RÓWNOLEGŁE Z SESJĄ GŁÓWNĄ

Sesja 33: FONOHOLIZM – czy mnie dotyczy? Jak być mądrze #razemwsieci
Sesja 35: Prekariusze na rynku pracy – grupy WYkluczONE
WSZYSTKIE MIEJSCA ZAJĘTE. Rejestrację wznowimy, jeśli ktoś zrezygnuje z udziału w panelu
Sesja 36: Bezdomni a policja
WSZYSTKIE MIEJSCA ZAJĘTE
Sesja 37: Ruchy kobiece – gdzie jesteśmy?
WSZYSTKIE MIEJSCA ZAJĘTE. Rejestrację wznowimy, jeśli ktoś zrezygnuje z udziału w panelu

14.00 – 15.30 SESJA GŁÓWNA

Sesja 32: Od mowy nienawiści do przemocy na tym tle – psychologia przemocy i zachowań społecznych

15.30 – 17.00 SESJE TEMATYCZNE RÓWNOLEGŁE Z SESJĄ GŁÓWNĄ

Sesja 39: Ruchy społeczne – działanie ruchów oddolnych
WSZYSTKIE MIEJSCA ZAJĘTE. Rejestrację wznowimy, jeśli ktoś zrezygnuje
Sesja 40: TSUE jako nasz sąd – nas obywateli /Sprawa państwa Dziubak – co robić z "kredytem frankowym”
WSZYSTKIE MIEJSCA ZAJĘTE
Sesja 41: Symulacja przesłuchania na posterunku policji
WSZYSTKIE MIEJSCA ZAJĘTE. Rejestrację wznowimy, jeśli ktoś zrezygnuje z udziału w panelu
Sesja 42:Prawo do ochrony wizerunku a nowe technologie
WSZYSTKIE MIEJSCA ZAJĘTE. Wznowimy rejestrację, jeśli ktoś zrezygnuje z udziału
Sesja 43: Niezależne życie i system orzekania o potrzebie wsparcia – perspektywa osób z niepełnosprawnościami i osób starszych
WSZYSTKIE MIEJSCA ZAJĘTE. Rejestrację wznowimy, jeśli ktoś zrezygnuje z udziału

16.00 – 17.00 DODATKOWA SESjA W AUDYTORIUM

Sesja 44: Prezentacja raportu o stosowaniu tymczasowego aresztowania
WSZYSTKIE MIEJSCA ZAJĘTE

17:15 – 18.45 SESJA GŁÓWNA

Sesja 38: Prawa człowieka 2030

18.45 – 19.00 SESJA GŁÓWNA

Podsumowanie Kongresu
ZANIM ZDECYDUJESZ, PRZECZYTAJ UWAŻNIE REGULAMIN III KONGRESU PRAW OBYWATELSKICH, dalej REGULAMIN KONGRESU.

Dokonując rejestracji udziału w III Kongresie Praw Obywatelskich przekazujecie Państwo swoje dane osobowe. Ich podanie jest dobrowolne, ale bez nich Biuro RPO nie może zarejestrować Państwa udziału w Kongresie, ani przekazać informacji organizacyjnych. Wyrażoną w ten sposób zgodę można w każdym momencie cofnąć, pod adresem: kongres@brpo.gov.pl, co jest jednoznaczne z wykreśleniem Państwa z listy Uczestników Kongresu oraz brakiem możliwości udziału w niej.

Przebieg Kongresu zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnicy poprzez wstęp na Kongresu wyrażają zgodę na publikację wizerunku bądź wypowiedzi w ramach promocji Kongresu na zasadach określonych w REGULAMINIE KONGRESU. Zgoda na wykorzystanie wizerunku bądź wypowiedzi może zostać w każdym czasie odwołana, pod adresem: kongres@brpo.gov.pl z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie obejmuje materiałów promocyjnych wyemitowanych przed dniem jej cofnięcia.

Administratorem przekazanych w ten sposób danych osobowych będzie Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) z siedzibą przy Al. Solidarności 77 w Warszawie. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się z w REGULAMINIE KONGRESU.

W Biurze RPO wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisemnie pod adresem Biura lub elektronicznie pod adresem e-mail: inspektorochronydanych@brpo.gov.pl.