Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu w środowisku akademickim - w kierunku standardów i procedur

Data: 
2020-06-23 11:45
 
1 Start 2 Complete
Na ten adres przyjdzie potwierdzenie zgłoszenia
DZIĘKUJEMY ZA ZGŁOSZENIA. Wszystkie miejsca już zajęte.
ZANIM ZDECYDUJESZ, PRZECZYTAJ UWAŻNIE REGULAMIN KONFERENCJI.

WIĘCEJ O KONFERENCJI JEST TU: www.rpo.gov.pl/pl/content/przeciwdzialanie-molestowaniu-seksualnemu-w-srodowisku-akademickim-w-kierunku-standardow-i-procedur

Dokonując rejestracji udziału w Konferencji „Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu w środowisku akademickim - w kierunku standardów i procedur” przekazujecie Państwo swoje dane osobowe. Ich podanie jest dobrowolne, ale bez nich Biuro RPO nie może zarejestrować Państwa udziału w Konferencji, ani przekazać informacji organizacyjnych. Wyrażoną w ten sposób zgodę można w każdym momencie cofnąć, pod adresem: antydyskryminacja@brpo.gov.pl, co jest jednoznaczne z wykreśleniem Państwa z listy Uczestników Konferencji oraz brakiem możliwości udziału w niej.

Przebieg Konferencji zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnicy poprzez wstęp na Konferencję wyrażają zgodę na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku bądź wypowiedzi w ramach promocji Konferencji na zasadach określonych w REGULAMINIE KONFERENCJI. Zgoda na wykorzystanie wizerunku bądź wypowiedzi może zostać w każdym czasie odwołana, pod adresem: : antydyskryminacja@brpo.gov.pl z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie obejmuje materiałów promocyjnych wyemitowanych przed dniem jej cofnięcia.

Administratorem przekazanych w ten sposób danych osobowych będzie Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) z siedzibą przy Al. Solidarności 77 w Warszawie. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się z w REGULAMINIE KONFERENCJI.
W Biurze RPO wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisemnie pod adresem Biura lub elektronicznie pod adresem e-mail: inspektorochronydanych@brpo.gov.pl.