Konferencja Tworzymy pokój

Data: 
2019-09-16 09:00
KLAUZULA:
ZANIM ZDECYDUJESZ, PRZECZYTAJ UWAŻNIE REGULAMIN KONFERENCJI.
Dokonując rejestracji udziału w Konferencji „Tworzymy pokój” przekazujecie Państwo swoje dane osobowe. Ich podanie jest dobrowolne, ale bez nich Biuro RPO nie może zarejestrować Państwa udziału w Konferencji, ani przekazać informacji organizacyjnych. Wyrażoną w ten sposób zgodę można w każdym momencie cofnąć, pod adresem: anna.grzelak@brpo.gov.pl, co jest jednoznaczne z wykreśleniem Państwa z listy Uczestników Konferencji oraz brakiem możliwości udziału w niej.

Przebieg Konferencji zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnicy poprzez wstęp na Konferencję wyrażają zgodę na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku bądź wypowiedzi w ramach promocji Konferencji na zasadach określonych w REGULAMINIE KONFERENCJI. Zgoda na wykorzystanie wizerunku bądź wypowiedzi może zostać w każdym czasie odwołana, pod adresem: anna.grzelak@brpo.gov.pl z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie obejmuje materiałów promocyjnych wyemitowanych przed dniem jej cofnięcia.
Administratorem przekazanych w ten sposób danych osobowych będzie Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) z siedzibą przy Al. Solidarności 77 w Warszawie. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się z w REGULAMINIE KONFERENCJI.
W Biurze RPO wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisemnie pod adresem Biura lub elektronicznie pod adresem e-mail: inspektorochronydanych@brpo.gov.pl.