Propozycje tematów badań antydyskryminacyjnych

Data: 
2018-01-11 09:45
Formularz zgłoszeń propozycji tematów badań antydyskryminacyjnych dla Rzecznika Praw Obywatelskich - niezależnego organu do spraw równego traktowania - na lata 2019 i 2020.
Nazwa stowarzyszenia/fundacji/instytucji państwowej/uczelni wyższej/ośrodka naukowo-badawczego.
Prosimy o podanie przynajmniej przesłanki dyskryminacyjnej i obszaru dyskryminacji, np. dyskryminacja osób starszych na rynku usług finansowych, dyskryminacja osób nieheteroseksualnych w obszarze opieki zdrowotnej, przemoc wobec kobiet starszych i kobiet z niepełnosprawnościami.
Prosimy w kilku zdaniach opisać, dlaczego RPO powinien przeprowadzić badania na zaproponowany temat, czy temat ten został już przebadany oraz jak duży wpływ ma opisywany problem na dyskryminowaną grupę społeczną.
Prosimy o zaznaczenie przesłanki dyskryminacyjnej, której dotyczy proponowany temat badania (można zaznaczyć więcej niż jedną przesłankę).
Publikacje, raporty z badań, eksperci, organizacje pozarządowe i instytucje zajmujące się tym tematem.
Na ten adres przyjdzie potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby przeprowadzenia procedury konsultacji tematów badań antydyskryminacyjnych na lata 2019 i 2010. Administratorem danych osobowych w myśl ustawy o ochronie danych osobowych jest Rzecznik Praw Obywatelskich z siedzibą przy Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu kontaktu z osobami zgłaszającymi propozycje tematów badań antydyskryminacyjnych i nie będą przekazywane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt. 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osoba udostępniająca swoje dane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, podanie danych jest dobrowolne, a zgoda może zostać odwołana w każdym czasie