Zgłoszenie na Kongres Praw Rodzicielskich

Data: 
2018-06-25 09:45 to 2018-06-26 18:00
Rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar zaprasza na Kongres Praw Rodzicielskich.

Na ten adres przyjdzie potwierdzenie zgłoszenia
Można wybrać kilka
Zapisując się do udziału w Kongresie Praw Rodzicielskich przekazujesz swoje dane osobowe. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania, Biuro RPO nie będzie mogło zarejestrować Twojego udziału w spotkaniu, ani przekazać Ci informacji organizacyjnych. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) z siedzibą przy ul. Al. Solidarności 77 w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby rejestracji i organizacji Kongresu Praw Rodzicielskich. Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem tych z którymi podpisaliśmy umowy współpracy, np. na obsługę niniejszego formularza czy poczty elektronicznej Biura RPO. Dane przetwarzane są wyłącznie przez okres związany z organizacją Kongresu Praw Rodzicielskich - po tym czasie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz zwrócić się do Biura RPO o sprostowanie, usunięcie swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: biurorzecznika@brpo.gov.pl . Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o przetwarzaniu Danych Osobowych (w skrócie RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego a także skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. W Biurze RPO wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, dane kontaktowe: inspektorochronydanych@brpo.gov.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji Kongresu Praw Rodzicielskich przez Rzecznika Praw Obywatelskich, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1)
Jeśli chcesz otrzymywać zaproszenia na konferencje, seminaria i inne wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zapisz się.