Godło RP

Prawa osób pozbawionych wolności

Kampania społeczna Państwo bez tortur

2019-01-01
  • W latach 2008–2017 polskie sądy skazały 47 policjantów w sprawach dotyczących wymuszenia zeznań (przestępstwa z art. 246 Kodeksu karnego).
  • Co kryje się za tymi liczbami? M.in. bicie - po całym ciele – najczęściej pałką w pięty, rażenie paralizatorem, także w okolicach miejsc intymnych, zakładanie worka foliowego na głowę i duszenie, zmuszanie do przebywania w powodującej ból pozycji, ściskanie jąder, chwytanie za członka oraz doprowadzenie do poddania się innej czynności seksualnej.
  • Niestety obowiązujące regulacje prawne uniemożliwią kwalifikację takich czynów jako tortury.
  • Jak temu przeciwdziałać? Zmieniając nasz stosunek do przemocy.
Grafika: lupa na pomarańczowym tle
Od 2019-02-05 do 2019-02-06

W dniach 5-6 lutego 2019 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili wizytację placówki całodobowej opieki dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i osób w podeszłym wieku, prowadzonej przez firmę Dom Seniora 70 Plus sp. z o.o. w Konstantynowie Łódzkim, ul. Łódzka 27/29.

Czarny ptak na bezlistnym drzewie
2019-01-31
  • Osoby w ciężkim stanie choroby psychicznej nie mogą trafiać do jednostek penitencjarnych
  • Skazani chorujący psychicznie, a stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia swojego i innych, którym więzienna służba zdrowia nie może zapewnić właściwych świadczeń lekarskich, powinni otrzymywać obligatoryjnie przerwę w karze i trafiać do zakładu psychiatrycznego o odpowiednim poziomie zabezpieczenia
  • Trzeba poprawić opiekę psychiatryczną w więzieniach, by można było zapewnić właściwe świadczenia (leczenie farmakologiczne i terapię) osobom chorującym psychicznie, których stan zdrowia pozwala jednak na odbywanie kary pozbawienia wolności
  • Trzeba zbierać informacje pozwalające na szybką i trafną diagnozę osób trafiających przed sąd, np. w drodze wywiadu środowiskowego
  • Policjanci muszą w sposób formalny odnotowywać w protokole zatrzymania, czy osoba zatrzymana należy do grupy osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną
Grafika: lupa na pomarańczowym tle
Od 2019-01-29 do 2019-01-30

W dniach 29-30 stycznia 2019 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili wizytację w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Warszawie. Placówka przeznaczona jest dla 70 osób przewlekle somatycznie chorych, w szczególności posiadających uprawnienia kombatanckie.

Grafika: lupa na pomarańczowym tle
2018-12-20

W dniu 20 grudnia 2018 r. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur (KMPT) wizytował Komisariat Policji Warszawa Wesoła, ul. Raczkiewicza 21. W czasie wizyty dokonano inspekcji pomieszczeń służbowych i radiowozów, przeprowadzono rozmowy z osobą przesłuchiwaną, funkcjonariuszami i pracownikami Komisariatu oraz zapoznano się z wybraną dokumentacją.

Grafika: lupa na pomarańczowym tle
2018-12-19

W dniu 19 grudnia 2018 r. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur (KMPT) wizytował Komisariat Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie położny przy ul. Żwirki i Wigury 1. W czasie wizyty dokonano oglądu pomieszczeń służbowych, przeprowadzono rozmowy z personelem, zapoznano się  z wybraną dokumentacją oraz dokonano inspekcji samochodu służącego do konwojowania osób zatrzymanych.

Grafika: lupa na pomarańczowym tle
2018-12-18

W dniu 18 grudnia 2018 r., przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili wizytację Rewiru Dzielnicowych V i VI, mieszczącego się przy ul. Wita Stwosza 31.

Grafika: lupa na pomarańczowym tle
2018-12-17


W dniu 17 grudnia 2018 r. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur (KMPT) wizytował Komisariat Policji Warszawa-Bemowo przy ul. Raginisa 4. W trakcie wizyty przeprowadzono ogląd pomieszczeń Komisariatu (pokoje służbowe funkcjonariuszy, sanitariaty, szatnie funkcjonariuszy, dyżurka), a także samochodów służbowych. Ponadto przeprowadzono rozmowy z Komendantem oraz jego zastępcą, jak również dokonano analizy rejestrów i wybranej dokumentacji prowadzonej w Komisariacie. Przedstawiciele KMPT wykonali też dokumentację fotograficzną wizytowanych pomieszczeń.

Błyskawica
2018-12-17

„Stosowanie tortur a prawa osób pozbawionych wolności” to temat spotkania zorganizowanego w dniu 17 grudnia przez studentów Koła Naukowego Komparatystyki Prawniczej działającego na Uniwersytecie Humanistycznym SWPS w Warszawie, w którym wzięły udział: Klaudia Kamińska i Justyna Zarecka z Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur.

Symboliczny rysunek człowieka na biało-czerwonym człowieka
2018-12-14

- Im więcej demokracji, tym mniej tortur – wskazywał prof. Zbigniew Lasocik podczas sesji „Polska jako państwo wolne od tortur”, która zakończyła pierwszy dzień II Kongresu Praw Obywatelskich. RELACJA NA GORĄCO

 

Strony