Zawartość

Łączy nas różnorodność” – przewodnik po Karcie Różnorodności 2016

Data: 
2016-10-04

Publikacja to nowe wydanie przewodnika po programie Karta Różnorodności. Oprócz podstawowych informacji o inicjatywie – jej genezie, idei i sposobach przyłączenia się do programu, czytelnicy znajdą w niej wiele praktycznych informacji z obszaru zarządzania różnorodnością, w tym dobre praktyki firm, będących sygnatariuszami Karty.

Ważnym elementem publikacji jest zaprezentowanie dotychczasowych działań przeprowadzonych w ramach polskiej Karty Różnorodności. Dyrektorka Generalna FOB Marzena Strzelczak przygotowała dokładne podsumowanie wyników badań na temat zarządzania różnorodnością przeprowadzonych na początku 2016 roku pośród firm, które podpisały już Kartę Różnorodności i firm niezaangażowanych w program. Wnioski wnikające z przeprowadzonego badania zebrała Magdalena Andrejczuk.