Zawartość

Śląska Platforma Przeciw Nienawiści - co robimy dalej

Data: 
2016-07-05

5 lipca odbyło się spotkanie pełnomocnika terenowego RPO w Katowicach, pełnomocnika KWP w Katowicach ds Ochrony Praw Człowiek mł. ins. Krzysztofa Kazka oraz pełnomocnika Marszałka Województwa Śląskiego ds. Organizacji Pozarządowych- Katarzyny Błaszyk-Domańskiej z wicekuratorem śląskim J. Szczotką. Chodziło o omówienie założeń dalszej współpracy w ramach Śląskiej Platformy Przeciw Nienawiści.

Kurator zadeklarował wsparcie merytoryczne i organizacyjne podejmowanych w ramach Platformy działań. Najbliższe wyzwania, przed którymi stoi Platforma, to zaproszenie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie „Zalogowani” oraz współtworzenie Banku Dobrych Praktyk i Praktyków.

Liczymy także, że szkoły w ramach konkursu „Działanie na szkolne równanie” zechcą się pochwalić, co dotychczas udało im się zrealizować w ramach przeciwdziałania nienawiści i wszelkim przejawom dyskryminacji.

Śląska Platforma Przeciw Nienawiści skierowana jest do organizacji pozarządowych i instytucji zajmujących się zwalczaniem przejawów dyskryminacji i mowy nienawiści na terenie województwa śląskiego. Jego celem jest wymiana pomysłów i dobrych praktyk oraz stworzenie planu działań i skoordynowanie dotychczasowych inicjatyw mających na celu zapobieganie i zwalczanie przestępstw motywowanych nienawiścią. Chcemy skupić się na praktycznych działaniach zwalczających problemy w województwie śląskim, którymi są na przykład dyskryminacja mniejszości romskiej, problemy środowiska LGBTQIA czy nienawiść między kibicami różnych klubów piłkarskich.Inicjatorami Śląskiej Platformy Przeciw Nienawiści są: Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach, Pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego ds. Organizacji Pozarządowych oraz Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka w Katowicach.

Galeria

  • grafika: na pomarańczowym tle sylwetki ludzi, w tle kontury Polski
    Równe traktowanie