Zawartość

Środki przymusu bezpośredniego „na warsztacie” u Rzecznika

Data: 
2016-11-07
Położenie: 
  • Katowice
    Polska

Chodzi o wprowadzenie i stosowanie ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628).

Pierwsze spotkanie warsztatowe przedstawicieli i pracowników naukowych WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Prokuratorów Okręgowych, Szkoły Policji w Katowicach, przedstawicieli Komendantów Wojewódzkich Policji, Służby Więziennej, Straży Granicznej oraz pracowników Biura Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach odbyło się już na początku lutego 2014 roku. Omówiono wtedy i częściowo oceniono ówczesne funkcjonowanie ustawy.

Już w trakcie prac nad projektem ustawy, pojawiło się wiele kontrowersji i postulatów wysuwanych przez środowiska: rządowe, naukowe oraz służb mundurowych. Nie wszystkie z nich zostały wyjaśnione i uwzględnione, wobec czego, przepisy pewnych regulacji rodzą niejednoznaczne i budzące wątpliwości uwagi. Stąd, celem spotkań było przedstawienie obecnej praktyki oraz uwag związanych ze stosowaniem ustawy ze wskazaniem na problemy, z którymi spotykają się funkcjonariusze Policji, jak również Biuro RPO w związku z interpretacją ustawy.

Dzięki współpracy tak wielu jednostek, w tak długim czasie doszło do wymiany wielu cennych informacji. Całość danych na temat środków przymusu bezpośredniego i broni palnej zgromadzona przez ponad dwa lata pracy pozwoliła na skonstruowanie wniosków i dalszą współpracę z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dzięki działaniom realizowanym m.in. przez Biuro Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach jest realna szansa na dostosowanie ustawy do potrzeb społeczeństwa (BPK 519.54.2014). 

Galeria

  • kalddanki i klucz
    Pozbawienie wolności, przymus bezpośredni