Zawartość

Światowy Dzień Mieszkalnictwa

Data: 
2017-10-02

Trzydzieści lat temu Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła pierwszy poniedziałek października Światowym Dniem Mieszkalnictwa. W tym dniu chcemy podkreślić, że prawo do godnego miejsca do życia należy do podstawowych praw człowieka, zaś aktywne przeciwdziałanie bezdomności stanowi jeden z priorytetów Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara..  

Światowy Dzień Mieszkalnictwa to szansa  na publiczne zwrócenie uwagi na kwestie, które na co dzień towarzyszą tym, których ubóstwo mieszkaniowe dotyka osobiście, którzy obserwują je w swoim otoczeniu lub zajmują się problemem mieszkaniowym profesjonalnie: pracowników pomocy społecznej, jednostek samorządowych czy organizacji społecznych. Z badań przeprowadzonych na zlecenie Habitat for Humanity Poland (Millward Brown) wynika, że problemy mieszkaniowe są jedną z trzech najważniejszych kwestii dla Polaków i Polek oraz wpływają na najważniejsze decyzje, takie jak założenie rodziny czy emigrację. Tymczasem ponad połowa społeczeństwa nie może w pełni realizować swoich potrzeb związanym z godnym miejscem do życia, a warunki mieszkaniowe w Polsce należą do najgorszych w Europie.

Dzień ten nabiera szczególnego znaczenia rok po światowej konferencji ONZ w sprawie mieszkalnictwa i zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich  Habitat III – która po raz pierwszy zgromadziła nie tylko delegacje rządowe, ale także przedstawicieli lokalnego samorządu, organizacji samorządowych i sektora prywatnego.

Tegoroczny Światowy Dzień Mieszkalnictwa zbiega się także z inauguracją nowej inicjatywy renomowanej i zasłużonej dla idei mieszkalnictwa Fundacji Habitat for Humanity Poland, o której bliższe informacje można znaleźć pod adresem:

http://habitat.pl/swiatowy-dzien-mieszkalnictwa-2017/

W związku z przypadającym w dniu dzisiejszym Światowym Dniem Mieszkalnictwa miło nam także poinformować, iż właśnie dzisiaj dotarły do Biura świeżo wydrukowane egzemplarze najnowszej  publikacji RPO pod nazwą:   "PROGRAMY MIESZKANIOWE W PRZECIWDZIAŁANIU BEZDOMNOŚCI – dobre praktyki i refleksja systemowa." Jest to publikacja zawierająca opis programów, podejmowanych z własnej inicjatywy przez społeczności lokalne   i wypróbowanych w praktyce, które w ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich są skutecznym środkiem aktywnego wychodzenia z bezdomności.

Dobre praktyki zebrane przez działającą przy Rzeczniku Komisję Ekspertów ds Przeciwdziałania Bezdomności pokazują, że da się zapewnić zdeinstytucjonalizowaną pomoc społeczną, która zapewni schronienie i niezbędne wsparcie w warunkach mieszkaniowych, a nie w instytucjach dla bezdomnych. Da się tworzyć pomosty w procesie reintegracji, umożliwiające płynne i bezpieczne przejście od stabilizacji w placówce do samodzielnego zamieszkania. Możliwe jest świadczenie pomocy mieszkaniowej zarówno długotrwale bezdomnym mężczyznom, jak i kobietom w kryzysie związanym z przemocą domową, osobom opuszczającym pieczę zastępczą, osobom eksmitowanym i osobom uprawnionym do miejsca w domu pomocy społecznej. Da się w tym zakresie zawiązywać efektywne partnerstwa lokalne pozwalające na świadczenie kompleksowej i zindywidualizowanej pomocy. Takie działania są możliwe i w zasobie mieszkaniowym gminy, jak i w zasobie prywatnym. Można wreszcie tworzyć nowe mieszkania, z przeznaczeniem na ten cel. I da się zaoszczędzić znaczne ilości publicznych pieniędzy przeznaczanych na długoletnie pobyty osób bezdomnych w instytucjach.

Galeria

  • Bloki mieszkalne z lat 80.

    Domy, mieszkania