Zawartość

„20 lat Europejskiej Konwencji Bioetycznej. Postęp nauk medycznych a wyzwania dla ochrony praw człowieka w Polsce” - 11 grudnia

Data: 
2017-12-11
Położenie: 
 • toruń
  Polska
słowa kluczowe: 

Rzecznik praw obywatelskich wziął udział w w konferencji naukowej pt. „20 lat Europejskiej Konwencji Bioetycznej. Postęp nauk medycznych a wyzwania dla ochrony praw człowieka w Polsce”.

Konferencja odyła się 11 grudnia 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Podczas konferencji dyskutowano m.in. o:

 • miejscu Konwencji w systemie ochrony praw człowieka i jej znaczeniu w sprawach biomedycznych dla polskiego systemu prawnego,
 • medycznych oświadczeniach pro futuro, pełnomocnictwie medycznym,
 • testach genetycznych,
 • eksperymentach medycznych,
 • leczeniu niepłodności, wykorzystywaniu embrionów in vitro poddanych krioprezerwacji,
 • dostępie do legalnej aborcji, klauzuli sumienia.

Konwencja Bioetyczna, podpisana, ale wciąż nieratyfikowana przez Polskę, stanowi cenny instrument prawa międzynarodowego, który ma być odpowiedzią na dylematy wynikające ze znacznego postępu w dziedzinie nauk medycznych i biotechnologii. Nie zawsze istniejące zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i krajowym regulacje prawne stanowią wystarczające zabezpieczenie dla praw i wolności człowieka. Jesteśmy przekonani, że rocznica przyjęcia Konwencji jest świetną okazją do ponownego podjęcia dyskusji nad potrzebą jej ratyfikacji, ale także nad lukami i niedoskonałościami polskiego prawodawstwa w zakresie regulacji kwestii bioetycznych o doniosłym znaczeniu społecznym.

 

Załączniki:

Galeria

 • Helisa DNA
  Bioetyka