Zawartość

„Bezdomność w Polsce – doświadczenia i perspektywy” – konferencja w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku pod patronatem RPO

Data: 
2016-06-22

Organizatorem konferencji, która odbyła się 22 czerwca, było Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, które świętowało 35. rocznicę swojej działalności. Honorowymi patronami wydarzenia byli Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Rzecznik Praw Obywatelskich.

W czasie konferencji nagrodę „Pomagacza Roku 2015” im. Romana Koturbasza otrzymał policjant z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku – podkom. Zbigniew Kowalczyk, za poświęcanie czasu i energii na pomaganie innym.

Zaprezentowano też projekt zmierzający do zwiększenia wiedzy i empatii uczniów do osób bezdomnych, projekt „Misja przeciw eksmisji” oraz działalność Centrum Treningu Umiejętności Społecznych w Gdańsku. Uczestnicy omawiali formy pracy z osobami bezdomnymi tzw. streetworking, działalność gdańskiej placówki „niskoprogowej” oraz koordynacji zimowej – jako modelu umożliwiającego zapewnienie schronienia każdej potrzebującej osobie w okresie zimowym.

Przedmiotem dyskusji było też asystowanie osobom bezdomnym, funkcjonowanie Centrów Integracji Społecznej, projekt wrocławskiego artysty „MiserArt – strefa kultury w labiryncie wykluczenia” i wystąpienia dotyczące Programu Wsparcia Zadłużonych, pomocy starszym i schorowanym oraz pomocy imigrantom.