Godło RP
Zawartość

„Kto na nas patrzy? Obywatel pod obserwacją kamer”

słowa kluczowe: 

"Kto na nas patrzy? Obywatel pod obserwacją kamer" - to temat seminarium zorganizowanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i Fundacją Panoptykon. Podczas dyskusji zastanawiano się, jak w epoce szybko rozwijającego się monitoringu wizyjnego chronić prawa obywatelskie, zwłaszcza prawo do prywatności.

  • Ludzie na sali
    Debata w Biurze RPO
  • Ludzie na sali
    Debata w Biurze RPO