Zawartość

„Lekarze do leczenia!” – debata o imigracji i ochronie zdrowia z udziałem RPO

Data: 
2016-02-23
słowa kluczowe: 

"Lekarze do leczenia!” to tytuł debaty na temat sytuacji lekarzy specjalistów przyjeżdżających do Polski spoza Unii Europejskiej, w której 23 lutego br. wziął udział Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar. Konferencja została zorganizowana  przez Centrum Wielokulturowe w Warszawie oraz Biuro Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy. W dyskusji głos zabrali m.in. migranci, którzy starają się o uznanie kwalifikacji zawodowych zdobytych poza UE. Swoje stanowisko przedstawili także reprezentanci Ministerstwa Zdrowia, przedstawiciele władz samorządowych oraz organizacji pozarządowych. Debatę poprowadził redaktor Piotr Pacewicz.

Uczestnicy konferencji zwracali uwagę, że przepisy unijne zakładają stworzenie warunków do sprawnego i rzetelnego sprawdzania kwalifikacji specjalistów spoza UE. Tymczasem lekarze obcokrajowcy skarżą się, że stawiane wymogi zobowiązują ich nieomal do powtórnego kształcenia na studiach medycznych. Chodzi przede wszystkim o grupę osób, które ukończyły studia za granicą, następnie przez wiele lat zdobywały tam doświadczenie, a dziś chcą uznania swoich kwalifikacji w Polsce. Problem ten dotyczy m.in. obywateli Ukrainy, Kazachstanu i innych krajów byłego ZSRR, w tym także osób z Kartą Polaka. Często przez wiele lat podejmują starania o pozwolenie na wykonywanie zawodu. W tym czasie nie mogą leczyć, więc pozostają bezrobotni lub wykonują prace poniżej swoich kwalifikacji.

Dr Bodnar zaznaczył, że w tym przypadku nie ma znaczenia czy chodzi o imigrantów, repatriantów, czy uchodźców. Jego zdaniem najważniejsze jest prowadzenie kompleksowej polityki integracyjnej, która powinna uwzględniać naukę języka, zapewnienie miejsca zamieszkania i zdobycie pracy. Dlatego tak ważne jest umożliwienie tym osobom wejścia na rynek pracy. – Obecnie brakuje myślenia jak to zrobić – zauważył Rzecznik.

Posłanka Małgorzata Gosiewska przyznała, że jest to problem wymagający pilnego podjęcia działań legislacyjnych. Uczestnicy debaty zwracali uwagę na rozwiązania stosowane w innych państwach europejskich, które pozwalają lekarzom specjalistom spoza UE np. na wykonywanie przez pewien czas zawodu pod nadzorem innego medyka.

Przedstawiciele władz samorządowych podkreślali, że problem ten należy jak najszybciej rozwiązać, ponieważ obecnie w znacznej liczbie szpitali powiatowych brakuje lekarzy. Wielu wykształconych w Polsce specjalistów emigruje do innych państw. Jednocześnie obecny system nie ułatwia zatrudnienia w polskich szpitalach obcokrajowców. Jak zauważył Piotr Pacewicz ostatnie dane wskazują, że w naszym kraju zatrudnionych jest tylko 0,5 proc. lekarzy spoza UE, tymczasem w Wielkiej Brytanii jest to blisko 30 proc.

Organizatorzy zapowiedzieli, że wszystkie wnioski z debaty, jak i z poprzedzających ją warsztatów zostaną przekazane Ministrowi Zdrowia.

 

Galeria

 • na zdjęciu uczestnicy debaty
  na zdjęciu uczestnicy debaty
 • na zdjęciu uczestnicy debaty
  na zdjęciu uczestnicy debaty
 • na zdjęciu uczestnicy debaty
  na zdjęciu uczestnicy debaty
 • na zdjęciu uczestnicy debaty
  na zdjęciu uczestnicy debaty