Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

„Mamy te same prawa” – spot o Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych [art. 5 – Równość i niedyskryminacja]

W Biurze RPO odbyła się prezentacja filmu na temat ratyfikowanej przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz o kompetencjach Rzecznika Praw Obywatelskich, zrealizowanego w języku dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną.


 


Występujące w filmie osoby przedstawiają najważniejsze założenia Konwencji w formie haseł wypisanych na plakatach, m.in. o prawie do decydowania o sobie i zakładania rodziny, o  obowiązku likwidowania barier architektonicznych. Uczą też pisać do Rzecznika Praw Obywatelskich skargi na nierespektowanie zaleceń Konwencji.


W spotkaniu z prof. Ireną Lipowicz wzięli udział: występujący w filmie aktorzy - osoby z  dysfunkcjami oraz twórcy i producenci spotu.


[spotkanie w BRPO]