Zawartość

„Partnerstwo Wschodnie dla praw człowieka - szanse i wyzwania”

słowa kluczowe: 

W Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie odbyła się międzynarodowa debata: „Partnerstwo Wschodnie dla praw człowieka – szanse i wyzwania”, którą zorganizował Rzecznik Praw Obywatelskich RP wraz z Rektorem WSE. W debacie uczestniczyli m.in. Adwokat Parlamentarny Mołdowy Anatolie Munteanu, Zastępca RPO Stanisław Trociuk, prof. Czesław Porębski, prof. Bogdan Szlachta, dr Janusz Karp oraz dr Rafał Prostak. Stanowiła ona część seminarium "Partnerstwo dla Praw Człowieka", którego inauguracja miała miejsce w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim z udziałem Wojewody Małopolskiego Stanisława Kracika.