Zawartość

„Przemoc w cyberprzestrzeni jako lustro relacji w świecie społecznym" pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich

Data: 
2016-10-24
słowa kluczowe: 

Tematyka konferencji koncentrować dotyczyć będzie zagadnień związanych ze zwalczaniem dyskryminacji i mowy nienawiści w Internecie, a także zjawiska cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. Udział w panelu dyskusyjnym weźmie Katarzyna Sobańska-Laskowska, pełnomocnik RPO we Wrocławiu.

Na stronie Fundacji Dom Pokoju można znaleźć więcej informacji dotyczących spotkania i działalności organizacji, która prowadzi w Polsce programy m.in. z zakresu edukacji pokoju, zarządzania konfliktem i mediacji rówieśniczych.