Zawartość

„TAK” dla uchodźców we Wrocławiu

Data: 
2015-11-16
Położenie: 
  • Wrocław
    Polska

Wrocław, 29 września 2015 r. Demonstracje przeciwników przyjęcia uchodźców do Polski. Hasła na transparentach o wymowie ksenofobicznej i rasistowskiej nawołujące do przemocy. Nie reaguje przedstawiciel organu Gminy Wrocław, który jest tam obecny. Nie reagują Policjanci czuwający nad bezpiecznym przebiegiem zgromadzenia – rejestrują jedynie jego przebieg.

Rzecznik podejmuje sprawę z urzędu. Zwraca się do organów ścigania i władz samorządowych we Wrocławiu z prośbą o wskazanie podjętych działań w kwestii odwołania zgromadzenia. Podkreśla swoje zaniepokojenie zaistniałymi zdarzeniami.

Z treści udzielonych odpowiedzi wynika, że przedstawiciel Gminy Wrocław zwracał uwagę przewodniczącemu zgromadzenia, aby wpłynął na uczestników i pouczył o obowiązujących przepisach.  Niemniej jednak, według niego, zabrakło wystarczającego uzasadnienia o przerwaniu demonstracji.

Natomiast Prokuratura Okręgowa prowadzi postępowania przygotowawcze.