Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

„Triumf prawa nad sprawiedliwością” - sprawa Arkadiusza K. [art. 13 – Dostęp do wymiaru sprawiedliwości, art. 16 – Wolność od wykorzystywania, przemocy i nadużyć]

Rzecznik podjęła z urzędu opisaną w mediach sprawę ubezwłasnowolnionego, chorującego na schizofrenię i osadzonego w areszcie Arkadiusza K. oraz wynikającą z niej sprawę dyrektora Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie, który wpłacił kilkadziesiąt złotych kaucji za jego uwolnienie. Rzecznik zwróci się z prośbą do sądu o nadesłanie akt sprawy oraz o  niezbędne informacje do Komendanta Wojewódzkiego Policji.


 


„Starałem się naprawić systemowy błąd całego wymiaru sprawiedliwości. Do więzienia nie może trafić człowiek, który jest chory psychicznie i całkowicie ubezwłasnowolniony. Gdybym nic nie zrobił w tej sprawie, byłbym bezdusznym urzędnikiem” - mówił dyrektor Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie. Dyrektor przyznał, że wpłacając kaucję miał świadomość, że to, co robi, formalnie wyczerpuje znamiona art. 57 Kodeksu wykroczeń, w związku z czym sąd może wymierzyć mu karę. „Jestem szczerze wdzięczny Rzecznikowi Praw Obywatelskich za to, co mówi w tej sprawie" – przyznaje i ma nadzieję na umorzenie postępowania ze względu na „znikomą społeczną szkodliwość czynu”.


[sprawa w "Dzień dobry TVN"]


[sprawa w "Tok fm"]