Zawartość

10. Międzynarodowa Szkoła Letnia "Współczesne problemy dziecka i dzieciństwa w społeczeństwach wielokulturowych - teoria, badania, praktyka" pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich

Data: 
Od 2016-09-15 do 2016-09-24
słowa kluczowe: 

Program Szkoły Letniej (15-24 września 2016 r.) obejmie wykłady, warsztaty, dyskusje, wizyty studyjne, indywidualne spotkania z pracownikami naukowymi oraz spotkania dyskusyjne dotyczące pracy badawczej uczestników i działań praktycznych przez nich realizowanych. 

Do udziału w projekcie zapraszani są absolwenci studiów pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych i antropologicznych oraz innych nauk społecznych i humanistycznych, a także osoby, których praca naukowo-badawcza i działalność praktyczna związana jest z problematyką dzieciństwa  w środowiskach i społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo.

Szczegółowy harmonogram projektu na stronie: www.aps.edu.pl