Godło RP

19 czerwca spotkania regionalne z RPO w Ostrołęce i w Szczytnie

Data: 
Od 2018-06-12 do 2018-06-19

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar zaprasza na spotkania 19 czerwca w Ostrołece i Szczytnie. Można będzie poruszyć tematy ważne dla mieszkańców, sektora pozarządowego i społeczeństwa obywatelskiego

  • Spotkanie w Ostrołęce odbywa się w godz. 9:30-11:30 w Wydziale Promocji Urzędu Miasta Ostrołęka (sala konferencyjna na parterze), Plac Bema 7a 
  • Spotkanie w Szczytnie – w godz. 19:00-21:00 w sali konferencyjnej Hotelu Krystyna, ul. Żwirki i Wigury 10

Spotkania wyglądają tak, że siadamy w kręgu i każdy może zabrać głos. Rzecznik Bodnar i jego współpracownicy notują zgłoszone sprawy – RPO wyjaśnia, co może w danej sprawie zrobić i jakie możliwości działania maja ludzie.  Jeśli kwestia jest bardziej skomplikowana, dostają ją do analizy specjaliści w Biurze Rzecznika. O efektach prac powiadamiamy zgłaszającego problem.

W spotkaniach uczestniczy zawsze także prawnik, który przyjmuje sprawy indywidualne. Jeśli ktoś chce skorzystać z jego pomocy, to warto, by przyniósł na spotkanie kopie dokumentów w sprawie.  To na ich podstawie Biuro RPO może zanalizować sprawę.

Po co są spotkania regionalne RPO

Od początku kadencji we wrześniu 2015 r. Adam Bodnar spotkał się już z mieszkańcami ponad 130 miejscowości. Zasada bowiem jest taka, że raz w miesiącu organizowany jest 3-5-dniowy  wyjazd regionalny. Warto wiedzę zdobywać bezpośrednio, a nie tylko z pism, które trafiają do Biura RPO w Warszawie.

Na każde spotkanie Rzecznik jedzie z nadzieją, że znajdą się takie sprawy, w których będzie mógł pomóc.

Spotkania stają się podstawą do interwencji RPO w sprawach nie tylko indywidualnych, ale i generalnych, czego dowodem jest ostatnia Informacja RPO o stanie przestrzegania praw i wolności w Polsce – przedstawiona inaczej niż zwykle, bo nie z perspektywy ciekawych da prawników problemów prawnych, ale spraw ludzi i tego, jak wygląda przestrzeganie praw zagwarantowane w Konstytucji.

RAPORT MOŻNA ZNALEŹĆ TU: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/informacja-o-stanie-przestrzegania-wolnosci-i-praw-czlowieka-i-obywatela-w-2017-r

Co może Rzecznik Praw Obywatelskich?

Jego głównym zadaniem jest pilnowanie tego, czy instytucje państwa nie naruszają praw obywateli. Może być bowiem tak, że przepisy nie uwzględniły czyjejś skomplikowanej sytuacji życiowej. Albo są źle stosowane – przez urzędników, a nawet w sądach. Może zmieniła się rzeczywistość, a prawo za tym nie nadążyło?

  • Wiele osób zgłasza problem opieki nad bardzo niesamodzielnymi członkami rodziny – ustawa uzależnia wysokość wsparcia dla opiekunów od tego, czy niepełnosprawność została stwierdzona w dzieciństwie (wyższe wsparcie) czy później (niższe). Takie rozwiązanie zakwestionował, trzy lata temu, Trybunał Konstytucyjny, ale przepisy do tej pory nie zostały zmienione. Można jednak decyzje o wysokości pomocy państwa skutecznie skarżyć do sądu powołując się na Trybunał – i Rzecznik może podpowiedzieć, jak to zrobić.
  • Niedawno udało się nam załatwić sprawę zgłoszoną w Chełmie – gdzie rodzice dorosłych osób z niepełnosprawnościami skarżyli się, że nie ma w mieście nawet świetlicy, w których ich dzieci mogłyby znaleźć opiekę choćby przez kilka godzin.
  • Wiele osób zgłasza Rzecznikowi skargi na sposób prowadzenia lokalnych inwestycji. Polska się rozwija i takich zmian jest bardzo dużo. RPO nie może oceniać, czy taka czy inna decyzja jest zła – może jednak sprawdzić, czy podjęta została w taki sposób, by zminimalizować błędy (np. czy konsultacje były dobrze przeprowadzone).
  • Bardzo powoli uczymy się wspólnie respektować prawa seniorów – nasze społeczeństwo się starzeje, więc na spotkaniach dostaję dużo takich sygnałów, a że RPO współpracuje z najlepszymi ekspertami od praw osób starszych, mogę różne rozwiązania podpowiedzieć (np. jak projektować wspólną przestrzeń, by ławki były tam gdzie trzeba, a schody i brak poręczy nie tworzyły niepotrzebnych barier).
  • We wszystkich zgłoszonych sprawach Rzecznik nie zastąpi adwokata czy sądu, ale może poprosić o wyjaśnienia, zebrać i zanalizować dokumenty. Pracują dla niego doskonali prawnicy - specjaliści z różnych dziedzin i czasem wystarczy ich ekspertyza, by sprawę rozwikłać.

Rzecznik może też opisać problem władzom i zasugerować zmianę przepisów. Może pomóc w rozwiązaniu konkretnych problemów pokazując, jakie są na to dobre sposoby lub kontaktując zainteresowanych z ekspertami i organizacjami pozarządowymi, które specjalizują się w tym temacie.

Ten ostatni aspekt jest bardzo ważny. W całej Polsce tysiące ludzi działają na rzecz swojej społeczności, mają wspaniałe pomysły, rozwiązują lokalne problemy, które gdzie indziej wydają się górą nie do zdobycia. Te wszystkie inicjatywy Rzecznik nazywa Wielkoduszną Polską.

Wszystkie spotkania są otwarte. Udział w spotkaniu jest oczywiście bezpłatny.

Na spotkanie można się wcześniej zgłosić (to ułatwia organizację, ale nie jest konieczne)

za pośrednictwem formularza: https://www.rpo.gov.pl/formularz/ostroleka_i_szczytno

lub mailowo: spotkaniaregionalne@brpo.gov.pl lub telefonicznie: (22) 55 17 944
Przesłanie zgłoszenia oznacza, że już na Państwa czekamy.

Nie jest potrzebne żadne dodatkowe potwierdzenie.

Jeśli macie Państwo pytania, prosimy pisać: spotkaniaregionalne@brpo.gov.pl

 Osobiste relacje RPO z niedawnych spotkań można przeczytać tu:

Maj: województwo warmińsko-mazurskie

Kwiecień – województwo kujawsko-pomorskie, pomorskie i zachodniopomorskie

Marzec – województwo łódzkie

Luty – województwo swietokrzyskie i podkarpackie