Godło RP

28 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Prawa do Informacji

Data: 
2016-09-28

28 września, już po raz 14.,  obchodzimy Międzynarodowy Dzień Prawa do Informacji.

Zagwarantowane w art. 61 Konstytucji RP prawo do informacji jest ważnym narzędziem w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Dziś informacja to nie tylko wiedza, ale też towar.  Pozwala obywatelom na lepsze sprawowanie kontroli społecznej, wspomaga proces przejrzystości działalności organów publicznych, zapobiega manipulowaniu społeczeństwem. Dostęp do informacji publicznej zwiększa również zaufanie obywateli do państwa. Warto jednak pamiętać, że nie jest to prawo bezwzględne -  może podlegać ograniczeniom, m.in.  ze względu na  konieczność ochrony prywatności osoby fizycznej, tajemnicy handlowej czy bezpieczeństwa państwa.

Nie powinno to jednak zniechęcać obywateli do korzystania ze swojego prawa. Przeglądanie Biuletynów Informacji Publicznej, stron internetowych gmin i organizacji to dobry początek realizacji obywatelskich uprawnień. Warto również uczestniczyć w sesjach rad gmin, miast oraz wnosić o udzielenie informacji przez organy państwa. Szczegółowe kwestie dotyczące realizacji uprawnień obywateli w tym zakresie określa ustawa z dnia  6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Rzecznik Praw Obywatelskich od lat zajmuje się tym tematem i aktywnie wspiera obywateli, którzy spotkali się z trudnościami w dostępie do informacji publicznej. Polegają one m.in. na ustaleniu, czy dana informacja stanowi informację publiczną lub jaki jest jej charakter. Już wkrótce dowiemy się, czy ograniczanie prawa do informacji publicznej ze względu na brak pełnej zdolności prawnej wnioskodawcy jest zgodne z ustawą zasadniczą – sprawa pana Tymona

Poinformowany obywatel to świadomy obywatel – świętujmy więc ten dzień wspólnie! 

  • RPO - informacja, podatki.png
    RPO - informacja i podatki.png