Zawartość

III Dolnośląski Konkurs Literacko-Plastyczny „Więcej Nas łączy niż dzieli” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
Od 2019-10-07 do 2019-11-27
Położenie: 
  • Wrocław
    Polska
słowa kluczowe: 

III Dolnośląski Konkurs Literacko-Plastyczny „Więcej Nas łączy niż dzieli” organizuje świetlica Szkoły Podstawowej nr 50 we Wrocławiu.

Przedsięwzięcie adresowane jest do uczniów szkół podstawowych w regionie Dolnego Śląska. Jego celem jest przeciwdziałanie mowie nienawiści, rozwijanie empatii i otwartości na drugiego człowieka, a przede wszystkim promowanie takich wartości jak współpraca, dialog i szacunek bez względu na wygląd, pochodzenie narodowe i etniczne, religię, wiek.

Konkurs trwa od 7 października do 27 listopada 2019 r. Udział jest bezpłatny.

Autor informacji: 
Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej