Zawartość

3. edycja Nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
Od 2019-04-01 do 2019-10-31
Położenie: 
  • Polska
słowa kluczowe: 

Nagroda „Ludzie, którzy zmieniają biznes” przyznawana jest co 2 lata osobom zaangażowanym w upowszechnianie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Polsce - zarówno w biznesie jak i poza nim. Organizatorem przedsięwzięcia jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W trzeciej edycji nagrody wyróżnienia zostaną przyznane w obszarach biznes i środowisko pozabiznesowe (dla osób wspierających działania CSR ogólnie w swoim miejscu pracy i poza nim) oraz w pięciu kategoriach specjalnych (dla osób, które skupiają się/specjalizują na wybranych zagadnieniach):

  • zarządzanie różnorodnością,
  • wolontariat pracowniczy,
  • ochrona klimatu,
  • gospodarka w obiegu zamkniętym,
  • innowacje społeczne.