Zawartość

5 maja - Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych [art. 5 – Równość i niedyskryminacja]

Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych to święto obchodzone w Europie corocznie 5 maja, zapoczątkowane we Francji na początku lat 90. XX wieku jako dzień godności osób niepełnosprawnych.

 

W tym roku w ramach polskich obchodów Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych do stolicy na manifestację przyjechało około stu osób. Protestujący domagali się jak najszybszego stworzenia jednolitego systemu opieki i wsparcia nad osobami niepełnosprawnymi oraz uchwalenia rzetelnej ustawy antydyskryminacyjnej, która by w należyty sposób chroniła prawa osób niepełnosprawnych, a także byłyby w niej zawarte sankcje za łamanie tych praw.
6 maja 2014 r. ponad tysiąc niepełnosprawnych intelektualnie osób przeszło przez Białystok w Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych w ramach już dwunastej edycji inicjatywy organizowanej przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie „Aktywni”