Godło RP
Zawartość

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uwzględnił skargę Rzecznika Praw Obywatelskich na indywidualną interpretację podatkową

Data: 
2016-07-13

Sprawa dotyczy interpretacji przepisów dotyczących powstania obowiązku podatkowego związanego ze sprzedażą nieruchomości przed upływem 5-letniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o PIT.

Organy uznały, że w przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej przez małżonka w drodze rozszerzenia ustawowej wspólności małżeńskiej, termin należy liczyć od daty zawarcia umowy rozszerzającej wspólność, a nie od daty nabycia nieruchomości przez małżonka, do którego nieruchomość należała przed rozszerzeniem wspólności.

Rzecznik nie zgodził się z takim stanowiskiem i zaskarżył wydaną interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

Sąd, w wyroku z 13 lipca 2016 r., sygn. akt I SA/Wr 392/16 w całości podzielił argumentację Rzecznika i - uwzględniając jego skargę - uchylił w całości niezgodną z prawem interpretację podatkową.

  • Grafika: cztery strzałki w kwadracie na szarym tle
    Podatki, płatności, sprawy firm