Zawartość

Adam Bodnar na konferencji w Brukseli RECONNECT Kick-off Conference: International International Conference on Rule of Law and Democracy in Europe

Data: 
2018-07-05
Położenie: 
  • Brussels
    Belgia
słowa kluczowe: 

RPO Adam Bodnar przedstawił na niej wystąpienie (keynote speech) wraz z ministrem spraw zagranicznych Belgii.

Odnosząc się do tytułu konferencji, RPO mówił o sytuacji praworządności w Polsce i o odniesieniach do międzynarodowych standardów praw człowieka i obywatela. Wskazał na znaczenie idei solidarności – idei, którą Polska wniosła do Europy, a która staje się kluczowa dziś dla przezwyciężenia problemów związanych z próbami podporządkowania sądownictwa władzy wykonawczej.