Zawartość

Adam Bodnar na Ogólnopolskim Spotkaniu Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich w Marózie

Data: 
2017-05-18
Położenie: 
  • Maróz
    Polska
słowa kluczowe: 

Jak chronić nasze prawa, kiedy w naszej okolicy ktoś rozpoczyna inwestycje? Np. w spokojnej wsi zaczynają powstawać fermy kur i zwierząt futerkowych?

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar wystąpił na konferencji otwierającej 16. ogólnopolskie spotkanie organizacji działających na obszarach wiejskich w Marózie koło Olsztynka. Tegoroczne spotkanie zostało zorganizowane pod hasłem „Zanim będzie za późno”  i poświęcone zostało znaczeniu aktywnego udziału obywateli w życiu społeczności. Udział RPO związany był ze spotkaniami regionalnymi na Pomorzu.  Spotkanie w Marózie jest dostkonałą okazją do konsultacji z organizacjami pozarządowymi.

- Trzeba pamiętać o rzeczy podstawowej - egzekwowanie należnych nam i zapisanych praw zależy od istnienia niezależnego sądu. Bowiem trzewa ważyć interesy dwóch stron: inwestora i mieszkańców – mówił Adam Bodnar.

Mamy bowiem prawo do tego, by procedury środowiskowe były stosowane, prawa mieszkańców chronione są też przez prawo międzynarodowe (Konwencja z Aarhus). Jednak by korzystać z tych narzędzi, nie należy zapominać o prawie dostępu do informacji publicznej, prawie do petycji, wolności zrzeszania się. Warto wiedzieć, , jak przystępować – jako organizacja - do postępowań administracyjnych. Trzeba pamiętać też, że w procesie inwestycyjnym warto być obecnym od początku, bo to pomaga w dobrym wyważeniu interesów.

W tych wszystkich sprawach Rzecznik Praw Obywatelskich może pomoc (choć nie załatwi sprawy) – może interweniować, badać sprawę na miejscu, przestępować do spraw przed sądami, zgłaszać uwagi generalne do władz (np., jakie przepisy wymagają zmiany).

Nic jednak nie zastąpi polityki uzgadniania racji – na szczeblu lokalnym i ogólnokrajowym. Ochrona paw i wolności obywatelskich to nie tylko prawo obywateli, ale –zgodni z art. 5 Konstytucji – zadanie państwa (zasada zrównoważonego rozwoju).

Galeria

  • Duża sala pełna słuchaczy, napis "16 Maróz"
    Wystąpienie Adama Bodnara w Marózie, 18.05.2017
  • Ludzie rozmawiają na taraie
    Rozmowy w Marózie, 18.05.2017