Godło RP

Adam Bodnar na spotkaniu ombudsmanów Grupy Wyszehradzkiej w Brnie

Data: 
Od 2017-09-06 do 2017-09-08
słowa kluczowe: 

W czeskim Brnie do piątku odbywa się dorocznie spotkanie grupy V4, czyli rzeczników praw obywatelskich Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

W przyjętym oświadczeniu "Prawa człowieka dla każdego" ombudsmani (rzecznicy praw obywatelskich) państw Grupy Wyszehradzkiej podkreślili wspólne cele i wartości, a zwłaszcza znaczenie państwa prawa i ochrony praw człowieka, podstawowych wartości i godności każdego człowieka.

 

Rzecznicy Polski - Adam Bodnar, Czech - Anna Sabatova, Słowacji – Maria Patakyova oraz w imieniu rzecznika węgierskiego jego zastępca Gyula Bandi w ogłoszonym 7 września 2017 r. oświadczeniu podkreślają, że ombudsmani zawsze stoją po stronie zwykłych ludzi, zwłaszcza najsłabszych i są ich adwokatami. Mogą to robić tylko wtedy, gdy są prawdziwie niezależni od rządzących. Inaczej nie da się chronić obywateli przed nadużyciami ze strony władz publicznych, bronić praw człowieka i podstawowych wolności.

Rzecznicy – stwierdza oświadczenie - chcą wspólnie działać na rzecz osiągania tych celów, stąd zapisane w oświadczeniu zapewnienie o wzajemnej współpracy i wsparciu w sytuacjach, gdy opinia publiczna bądź politycy będą próbowali naruszać niezależność bądź w inny sposób ograniczać możliwość wypełniania mandatu.

W czasie spotkania rzecznicy wymieniają się informacjami o tym, jak lepiej i skuteczniej pomagać. Jak lepiej organizować punkty przyjęć interesantów, co jest ważne w rozmowach z ludźmi, którzy przychodzą do biura ombudsmana/ombudsmanki. Jak organizować wyjazdy regionalne. Jak interweniować w przypadku uciążliwych inwestycji. 

-  Cieszę się z tych rozmów i wymiany doświadczeń. Naszą podstawową funkcją jest służenie obywatelom - powiedział na konferencji prasowej w Brnie Adam Bodnar. - Robimy to jednak inaczej niż pozostałe instytucje - w sposób niepolityczny, odwołując się do standardów i praw człowieka. 
 
W tej pracy - dodał - trzeba być bardzo cierpliwym, inwestować w działania długodystansowe, ale też dużą wagę przykładać do dobrej komunikacji. Chodzi o to, by dobrze tłumaczyć nasze działania obywatelom, by pokazywać, jak wielkie znaczenie ma dla nich ekspercka wiedza prawników pracujących w biurach ombudsmanów. 
 
Polski RPO podziękował gospodyni spotkania, czeskiej rzeczniczce praw człowieka, wieloletniej obrończyni praw człowieka i sygnatariuszce Karty 77  Annie Sabatovej za list z zaniepokojeniem w sprawie sytuacji polskich sądów w związku z planami ograniczenia ich niezależności od władzy wykonawczej (link pod tekstem). -  Ustawy te zostały ostatecznie zawetowane przez prezydenta Andrzeja Dudę - powiedział Adam Bodnar czeskim dziennikarzom zgromadzonym na konferencji prasowej.

Rzecznicy praw obywatelskich państw Grupy Wyszehradzkiej spotykają się co roku od 14 lat.

 • Cztery osobby pozują do zdjęcia na schodach przed budynkiem
  RPO Adam Bodnar, Rzeczniczka Czech Anna Sabatova, Rzeczniczka Słowacji Maria Patakyova oraz Gyula Bandi, zastępca ombudsmana Węgier, rzecznik przyszłych generacji przed budynkiem czeskiego RPO w Brnie, 6.09.2017
 • Kilkanaście osób na zdjęciu grupowym
  Delegacje biur ombudsmanów Grupy Wyszehradzkiej na swpólnym zdjęciu na schodach Biura Ombudsmana Czech, 6.09.2017
 • zdjęcie: mężczyzna siedzi przy stole i podpisuje dokument
  Adam Bodnar składa podpis pod dokumentem
 • zdjęcie: kilka osób siedzi przy stołach
  Konferencja prasowa po podpisaniu porozumienia