Zawartość

Adam Bodnar o nierównościach społecznych na Youth Speak Forum

Data: 
2017-11-24
Położenie: 
  • Warszawa
    Polska
słowa kluczowe: 

- To wy jesteście u steru. To wy kreujecie rzeczywistość. To wy możecie sprawić, by świat był bardziej przyjaznym i kreatywnym miejscem – mówił Marcin Prokop witając uczestników konferencji Youth Speak Forum, która odbyła się w Warszawie.

YouthSpeak Forum to spotkanie generacji młodych z przedstawicielami świata biznesu i pozostałych sektorów. Zderzenie różnych perspektyw oraz inspirujące konwersacje mają pomóc uczestnikom wypracować rozwiązania najistotniejszych problemów społecznych. W tym roku młodzi ludzie dyskutowali o jakości zdrowia i życia, edukacji oraz nierównościach społecznych. W ostatnim z tych paneli zabrał głos rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar.

- Razem z pracownikami mojego Biura jeździmy po Polsce i odwiedzamy co miesiąc inne województwo. Organizujemy tam spotkania z działaczami, organizacjami pozarządowymi, młodzieżą. Staramy się zrozumieć czym Polska żyje, jakie ma problemy i na czym one polegają. I jeżeli myślimy o nierównościach społecznych to perspektywa małego miasta i terenów wiejskich jest zupełnie inna niż dużych miast. To są zupełnie inne tematy i jeśli zacznie się je traktować poważnie to dostrzeżemy zupełnie inną rzeczywistość. Widzimy wielkie różnice i zaawansowania i rozwoju i dostępu do różnego rodzaju usług – mówił rzecznik.

Adam Bodnar zwrócił uwagę na kwestie dostępu do edukacji. Wskazał, że jest to nasze prawo wynikające z Konstytucji. - Ale jeśli zastanowimy się nad tym głębiej, to musimy zadać sobie pytanie: na ile faktycznie państwo i władze publiczne zapewniają równy dostęp do edukacji? – pytał RPO.

Równy dostęp do edukacji to równe szanse na starcie życiowym. Zupełnie inna jest perspektywa licealisty dobrego warszawskiego liceum, a zupełnie inna osoby pochodzącej z małego miasta. Dla wielu osób, które mieszkają na wsiach realnym problemem jest dotarcie do szkoły. Jak mają uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych, jeśli ostatni autobus do ich miejscowości odjeżdża o godzinie 15.00? To są problemy współczesnej młodzieży, z których nie zawsze zdajemy sobie sprawę. Ta młodzież ma inne szanse ze względu na gorszą jakość edukacji, niedofinansowanie szkół, słabe samorządy, złą sieć transportu publicznego.

Rzecznik zwrócił też uwagę, że Polska jest społeczeństwem wielokulturowym i się stale zmienia. Przybywają migranci, swobodny przepływ pracowników w Unii Europejskiej powoduje zmianę nastawienia oraz zmianę konstrukcji naszego społeczeństwa. Niestety konsekwencją jest to, że zwiększa się problem rasizmu, nietolerancji i ksenofobii.

Kolejnym problemem, na jaki wskazał RPO jest kwestia starzenia się społeczeństw. W 2030 roku osób starszych będzie coraz więcej. – Właśnie dlatego tak ważna jest solidarność międzypokoleniowa – podkreślał Adam Bodnar.  Bardzo ważne jest, aby aktywizować seniorów, wspierać ich rozwój w środowisku zamieszkania. By nie umieszczać ich w domach pomocy społecznej. – Trzeba tworzyć więzi międzypokoleniowe w ten sposób, by osoby starsze jak najdłużej z nami przebywały, w swoim środowisku, wśród rodziny i sąsiadów, których znają.

Organizatorem YouthSpeak Forum jest AIESEC – globalna organizacja prowadzona przez młodych ludzi, którzy poprzez realizację programów wymian międzynarodowych kształtują w sobie i otoczeniu cechy liderskie.

YouthSpeak Forum to konferencja, która w ubiegłym roku odbyła się w ponad 200 miejscach świata w tym w kwietniu w Teresinie, w Polsce). Jej celem jest skupienie różnych środowisk - biznesowego, rządowego, pozarządowego oraz młodych ludzi i wypracowanie przez nich rozwiązań problemów naszego społeczeństwa w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Konferencja odbyła się pod Honorowym Patronatem RPO.

 

Galeria

  • zdjęcie: na scenie przy mównicy stoi mężczyzna w garniturze
    Adam Bodnar na konferencji Youth Speak Forum